You are here

رییس جمهور با محصلین لیلیه مرکزی پوهنتون کابل افطار کرد

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، شام گذشته نماز شام را در جمع محصلین لیلیۀ مرکزی پوهنتون کابل ادا و با آنها یکجا افطار نمود.
در ضیافت افطاری که در قصر سلام‌خانۀ ارگ ریاست‌جمهوری برگزار گردیده‌بود، محمدیونس عاشوری و زیبا درمل به نمایندگی از محصلین لیلیۀ مرکزی پوهنتون کابل صحبت کردند.
آنها از تلاش‌های رئیس‌جمهور در راستای تحقق برنامه‌های انکشافی حکومت به‌ویژه تطبیق پروژه‌های بزرگ منطقه‌یی به‌شمول تاپی، بند سلما، کاسا یکهزار، مدیریت آب‌ها و سیاست خارجی موفق، قدردانی نمودند.
سخنران‌ها همچنان از تلاش‌های رهبری وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل بخاطر بهبود وضعیت اکادمیک تشکر کردند و مشکلات را به شمول نبود لابراتوارها و نبود کتاب خانه‌های معیاری برشمردند و نیز بر تقویت نظام تحصیلات عالی کشور تأکید ورزیدند.
رئیس‌جمهور کشور در صحبتی خطاب به محصلین گفت: آینده افغانستان به دست شماست و شما باید بحران ۴۰ ساله‌ی افغانستان را ختم کنید و این کشور را به صلح، ثبات و رفاه برسانید.
وی افزود: شما نخبه‌ها، بزرگ‌ترین سرمایه و نماینده‌های وحدت ملی افغانستان هستید که سرمایه گذاری بالای شما در اولویت کار ما قرار دارد. رئیس‌جمهور از محصلین خواست تا با بحث‌های سازنده‌ی خویش، مفکوره‌های بزرگ برای آیندۀ افغانستان ایجاد کنند.
رئیس‌جمهور محمداشرف غنی خاطرنشان‌ساخت که شما نسلی هستید که اسلام، خود، افغانستان و هویت ملی تانرا به خوبی درک می‌کنید. 
رئیس‌جمهور غنی افزود که تغییرات در سکتور تحصیلات عالی کشور رونما گردیده است اما بسنده نیست و باید تحرک بیشتر دراین زمینه ایجاد گردد. وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی افغانستان گفت، این کشور سرمایه‌های فراوان دارد و در عرصۀ ترانزیت و همکاری های منطقه یی، جایگاه خویش را یافته است.
رئیس‌جمهور علاوه کرد که آینده نسل جوان ما به منطقه گره خورده‌ و نیاز است تا این نسل برای شناخت و درک از کشورهای منطقه و همکار با افغانستان بکوشد. وی بر مدیریت بهتر منابع آب، زمین و معادن کشور تأکید کرد.