You are here

رییس جدید اطلاعات، نشرات و روابط عامه وزارت تحصیلات عالی معرفی شد

رییس جدیدالتقرر  ریاست اطلاعات، نشرات و روابط عامۀ  وزارت تحصیلات عالی، امروز معرفی گردیده و آغاز به کار کرد.

دکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی در حالی که محمد مصطفی یونس زاد رییس منابع بشری و حاجی محمد نعیمی رییس تضمین کیفیت و اعتباردهی این وزارت  نیز حضور داشتند، عزیزاحمد اوریاخیل را به صفت رییس اطلاعات، نشرات و روابط عامه به کارمندان این ریاست به معرفی گرفت.

دکتور مهجور تبدیل و تقرر در ادرات را یک روال عادی وبخشی از اصول حاکم  اداری خوانده و ضمن ستایش از کارکرد ها و فعالیت های رییس پیشین اطلاعات، نشرات و روابط عامه، برای آقای عزیز احمد اوریاخیل آرزوی موفقیت کرد.

معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی گفت، آقای عزیز احمد اوریاخیل از طریق  امتحان رقابتی از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی  به پست ریاست اطلاعات، نشرات و روابط عامه موفق گردیده و ابراز امیدواری کرد تا با در نظرداشت ارزش های خبرنگاری و مسلک ژورنالیزم، فعالیت ها، کارکردها و دستاورد های وزارت تحصیلات عالی را از رهگذر رسانه های گروهی و همگانی به اطلاع مردم افغانستان برساند.

دکتور احمد سیر مهجور اصل هماهنگی و همنوایی برای موفقیت در مسیر خدمت گزاری به ملت را یک اصل مهم اداری تلقی نموده و از تمام روئسای مرکزی و واحد های دومی وزارت تحصیلات عالی و همچنان از کارمندان ریاست اطلاعات، نشرات و روابط عامه خواست تا با همکاری با آقای اوریاخیل زمینه بهتر و به موقعِ اطلاع رسانی  برای مردم  را فراهم کنند.

گفتنی است که عزیز احمد اوریاخیل فارغ پوهنحی ژونالیزم پوهنتون کابل بوده و هفت سال خدمت بالفعل در بخش روزنامه نگاری و اطلاع رسانی در رسانه های خصوصی را در کارنامه دارد. او همچنان پیش از این به عنوان مدیر عمومی نشرات در وزارت کار،  امور  اجتماعی، شهداء و معلولین نیز ایفای وظیفه می کرد.