You are here

رونمایی از دو اثر علمی استاد عابدی در پوهنتون پروان

 از دو اثر علمی دکتر سید نور محمد عابدی استادان پوهنتون پروان، طی محفلی در این پوهنتون نقد و رونمایی صورت گرفت.

 دکتور سید مبین هاشمی، سرپرست معاونیت امور علمی دانشگاه پروان، رونمایی از دو اثر دکتر سید نور محمد عابدی استاد رشته زبان و ادبیات دری را ترویج فرهنگ تقدیر از آفرینندگان دانش و مؤلفان عرصه پژوهش در نهاد های علمی عنوان کرد.

دکتور هاشمی ضمن تبریک و تشکر از زحمات دکترعابدی، تلاش وی در زمینه خلق این آثار را ستود و چاپ آثاری وی را فرصت مغتنم به دانشجویان و علاقه مندان حوزه زبان و ادبیات تلقی نمود

دکتور هاشمی تاکید ورزید که حمایت معنوی و فرهنگی از استادانِ مؤلف و نویسنده، یک اصل مهمی علمی است که افتخار تداوم این مسیر را پوهنتون پروان در کارنامه های خود خواهد داشت.

همچنان استاد کاشفی استاد دانشگاه پروان در محفل رونمایی از این دو اثر با شرح  برجستگی های آن، عرصه نقد را یک عرصه پهناور عنوان نموده و ابراز داشت که عناصر نقد با توجه به تغییرات در حوزه علوم ادبی به خصوص شعر تغییرکرده و دیگر نباید تنها به دنبال دیدگاه های هورس، افلاطون و ارسطو برای نقد از شعر و گزینه های ادب معاصر رفت. به گفته او رونمایی از آثار استادان و زمینه سازی برای نقد این آثار باعث می گردد که حتا نقادان برای زدنِ نقد علمی به افق های جدیدی از این دانش در عصر حاضر پی ببرند.

استاد رادپور و استاد خرم نیز از سخنرانان این محفل بودند که هر یک از تلاش های دکتر عابدی تقدیر نموده و اقدام وی را نمونه یی خوبی از یک استاد پرتلاش و با پشتکار در عرصه تولید علم و اندیشه در یک نهاد علمی عنوان نمودند.

در پایان دکتر سید نور محمد عابدی استاد دیپارتمنت ادبیات دری از هییت رهبری و معاونیت علمی دانشگاه پروان سپاس گزاری نموده و تلاش در مسیر خلق اثر و نوشتن کتاب را رسالت اصلی استادان و اعضای کادر علمی عنوان کرد.

دکتر عابدی اخیراً، دو عنوان اثر خویش را که یکی مجموعه شعر "چهل رکعت عشق" و دیگری " فارسی دری برای رشته های غیر اختصاصی دانشگاه ها" می باشد را به زیور چاپ آراست و اینک از سوی هییت علمی دانشگاه پروان به گونه رسمی، نقد و رونمایی گردید.