You are here

رئیس جمهور خطاب به هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی و استادان پوهنتون ها: شما سرمایۀ بشری را تغییر اساسی می‌دهید.

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز با هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی، حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و شماری از روسا و استادان پوهنتون های مختلف کشور، دیدار کرد.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، ابتدا محمد همایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور صحبت نمود و در رابطه به اهمیت برنامۀ حمایت از پوهنتون‌ها و انکشاف نیروی بشری(EDEX) معلومات ارائه کرد.

وی، ضمن تشکر از ادارۀ انکشافی ایالات متحدۀ امریکا بخاطر تمویل و برگزاری این برنامه، گفت که با تطبیق برنامۀ مذکور در نظام تحصیلات عالی کشور، تغییرات مثبت رونما خواهد شد و از این طریق استادان و محصلین می‌توانند به بیش از ۱۶۰۰ رشته در پوهنتون‌های مختلف جهان و بیشتر از ۱۲ زبان دسترسی پیدا کنند.

قیومی گفت: محصلین و استادانی که به زبان‌های مختلف آشنایی دارند، می‌توانند با استفاده از این برنامه، میتود‌های تدریس را فرا گرفته و تحقیقات را انجام دهند و در ختم این برنامه می‌توانند سایر استادان را نیز آموزش دهند.

سپس، داکتر نجیب الله خواجه‌عمری وزیر تحصیلات عالی صحبت کرد و در خصوص برنامۀ حمایت از پوهنتون‌ها و انکشاف نیروی بشری(EDEX)، گفت که ورکشاپ ایدکس برای مدت پنج روز و با اشتراک ۶۰ استاد از ۹ پوهنتون بزرگ افغانستان برگزار گردید.

وی افزود که این برنامه، اساتید ما را قادر ساخت تا مهارت‌های لازم را جهت تطبیق این سیستم آموزشی در پوهنتون‌های شان فرا بگیرند. همچنان اشتراک کنندگان با استفاده از این برنامه، توانستند مزایا و تمام سهولت‌های لازم را در بخش الکترونیکی بیاموزند.

داکتر نجیب الله خواجه‌عمری با اشاره بر اینکه وزارت تحصیلات عالی در بخش علمی و اداری پوهنتون‌ها برنامه های روی دست دارد، گفت که نصاب تحصیلی و اسناد تقنینی وزارت تحصیلات عالی، مرور می‌شود و گام‌های مقدماتی در این خصوص برداشته شده است تا محصلین فارغ شده را مطابق بازار کار، عیار نماید.

رئیس جمهور غنی پس از استماع سخنان آنان، ضمن تبریکی به مسئولین وزارت تحصیلات عالی و استادان پوهنتون‌ها بخاطر راه‌اندازی این برنامه مهم، گفت که ما با آغاز پروژۀ تاپی، موقعیت خویش را به سرمایه مبدل می‌کنیم و شما سرمایۀ بشری را تغییر اساسی می‌دهید.

رئیس جمهور از استادان و رؤسای پوهنتون ها بخاطر اینکه باعث تحول گردیدند، تشکر نمود و گفت که به هدف مدیریت جنگ و بقای افغانستان نتوانستم وقت بیشتر در سه سال گذشته را به معارف و تحصیلات عالی اختصاص بدهم.

وی افزود که سال ۱۳۹۷، سال سرمایۀ بشری است. وزارت معارف در حال تغییرات اساسی است و وزارت تحصیلات عالی که مرکز فکری افغانستان است، باید به گونۀ اساسی اصلاح و تغییر یابد.

رئیس جمهور خطاب به استادان پوهنتون‌ها گفت که هرکدام تان در هر گوشۀ افغانستان مسئول هستید تا سرمایۀ طبیعی افغانستان را به کار اندازید و امیدوارم که در این بخش موفق شوید. وی افزود که مسئولیت شما نسبت به من، بیشتر است.

محمد اشرف غنی خاطرنشان کرد که انقلاب چهارم صنعتی در حال عملی شدن است و هر چیز دیجیتالی می‌شود و ضرور است که آن را جدی بگیریم. وی افزود که برای حرکت به سوی انقلاب چهارم صنعتی، باید خود را عیار بسازیم.

رئیس جمهور گفت که شما فرصت عظیم فکری دارید تا اقتصاد جهان را از نگاه فکری مورد ارزیابی قرار دهید. نتیجۀ تحصیل ما باید این نباشد که چند زبان را فرا بگیریم، بلکه مهم این است که برای مردم چه نتایجی را در قبال دارد و تعهداتی که به مردم داده شده است، باید عملی گردد.

رئیس جمهور غنی خاطرنشان کرد که آسیا در حال تبدیل شدن به براعظم اقتصادی است، راه ابریشم به راه های ابریشم تبدیل می‌شود و تحول آسیا را باید درک کنیم. وی افزود که این گونه تحول، فرصت‌ها و خطراتی را به همراه دارد، افراطیت و شبکه های تروریستی، خطرات آن هستند.

محمد اشرف غنی گفت که مسئولیت شما تنها دولت و اقتصاد نه، بلکه ملت سازی است و برای نسل جدید باید راه را نشان دهید. وی افزود که افغانستان منابع فراوان دارد. معادن، آب، زمین، کوه و دریاهای ما به تحول بشری مرتبط هستند و شما باید متشبثین فکری جدید را ایجاد نمایید.

رئیس جمهور تصریح کرد که تکنالوژی را به عنوان وسیله نه، بلکه بحیث سیستم در نظر گیرید. سیستم سابقه پاسخگوی نیازمندی های ما نیست. در حال حاضر، دانش به سرعت در حرکت است که حافظه جوابگوی آن نیست. حافظه باید فکری باشد که چگونه محیط متحول را درک نمائیم. اگر درک نکنید و ساکن بمانید، پس پاسخ داده نمی توانید.

رئیس جمهور در اخیر سخنانش گفت: مهم این است که شما به بهترین تولید کنندگان دانش مبدل شوید و این سیستم را به پا ایستاده کنید، زیرا نتایج شما محدود نمی باشد.