You are here

دومین دور امتحان بست های معلمان کابل دایر گردید

 

دومین دور امتحان کانکور بست های خالی معلمان و شماری از بست های اداری ادارات دولتی، در پوهنتون کابل برگزار گردید. 
در مراسم آغاز دور دوم این امتحان، استاد حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل برگزاری این امتحانات را شفاف، موفقیت آمیز ویک دستاورد مهم خوانده گفت : " دولت جمهوری اسلامی افغانستان، بنابر تعهدی که در راستای حکومت داری خوب وتامین زمینه های رقابت سالم، برای فرزندان این کشور دارد؛ به ابتکار وزارت تحصیلات عالی و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، امتحان رقابت جمعی، بست های خالی یاد شده به وقت معین و بدون کدام مشکل برگزار نماید. 
وی افزود :" اطمینان مردم نسبت به شفافیت در پروسه کانکور ملی، باعث گردید که امتحان های رقابتی بست های اداری وآموزشی نیز به ریاست امتحانات وزارت تحصیلات عالی محول گردد که خوشبختانه وزارت تحصیلات عالی با حسن مدیرت وشفافیت کامل این پروسه را به پیش برد."
پوهنوال عبدالقدیر خموش رییس عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی، امتحان کانکور رقابتی را جدی وصحنه تبارز استعداد وتوانا ی های جوانان عنوان نموده، افزود: 
موصوف همچنان ضمن تشریح روند این پروسه و شیوه انتخاب گفت: که رهبری وزارت تحصیلات عالی برای تامین شفافیت هرچه بیشتر این پروسه ملی متعهد بوده و از متقاضیان خواست تا مطابق به مقررات امتحان خود را عیار نمایند. 


به همین ترتیب سید حشمت الله هاشمی کمیشنر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی، ضمن سپاس گزاری از وزارت تحصیلات عالی جهت همکاری های صادقانه شان در راستای برگزاریی امتحان بست های اداری و معلمان، گفت: " در 33 ولایت کشور امتحان بست های خالی معلمان و اداری با همین شفافیت، نظم و مدیریت عالی از سوی اساتید نهادهای تحصیلات عالی کشور اخذ گردید که خوشبختانه امروز شاهد دور دوم امتحان 15 هزار بست از جمله 30 هزار بست در کابل استیم. 
این امتحان دیروز با اشتراک جلالتمآب محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور، پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی، دکتور میرویس بلخی وزیر معارف، نادر نادری رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و تعدادی از بلندپایگان حکومت در خیمه لویه جرگه افتتاح گردید.