You are here

تحت عنوان « نگرش های ادبی و فلسفی پوهاند دوکتور سید بهاءالدین مجروح شخصیت اکادمیک و دانشمند شهیر کشور» سیمینار دو روزه علمی و تحقیقی در پوهنتون کابل برگزار گردید

پوهاند دوکتور سید بهاءالدین مجروح فیلسوف، سیاستمدار،ادیب و جامعه شناس بلند مرتبه افغانستان می باشد که خدمات شایانی را در طول عمر خویش انجام داد و بلاخره از سوی دشمنان مردم افغانستان در شهر پشاور به شهادت رسید.

در سیمیناری به این مناسبت که با حضور داشت شماری از وزرای کابینه، مشاور فرهنگی ریاست جمهوری، دانشمندان، استادانو محصلان پوهنتون کابل دایر شد، پیام ویدیویی محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان پخش گردید که در آن ضمن قدردانی از برگزار کنندگان این سیمینار، روی شخصیت علمی و فرهنگی پوهاند مجروح صحبت شد. رئیس جمهور کشوردر این پیام گفت: یکی از خصوصیات شخصیت بهاءالدین مجروح این بود که نه تنها با علم، فلسفه و حکمت غربی معرفت داشت بلکه در کنار آن با فرهنگ تمدن اسلامی و شرقی نیزآشنایی کامل داشت.

رئیس جمهور کشور پیام های استاد مجروح را نسبت به پیام های هم عصرانش متفاوت خوانده اضافه کرد: پوهاند مجروح در باره ماهیت استبداد بحث گسترده نموده و در مقایسه با متفکرین دیگر، آن را بطور عمیق و همه جانبه معرفی کرده است.

رئیس جمهور در این پیام ویدیویی گفت: پیام های استاد مجروح می تواند مشعل راه ما در مبارزه علیه مفکوره استبداد و خودکامه گی باشد و ما را از شر آن رهایی بخشد.

پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی نیز پوهاند مجروح را از جمله شخصیت های بزرگ کشور خوانده افزود: افکار، نظریات و فعالیت های شهید پوهاند سید بهاءالدین مجروح را میتوان در سه بُعد مهم ادبی، فلسفی و سیاسی خلاصه کرد. هر بُعد زندگی این شخصیت چند بُعدی، دارای کوایف و معانی مخصوص به خودش است که مشکل است مانند آنرا سراغ نمود.

همچنان پوهنیار حمید الله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور مقام ریاست جمهوری در امور تحصیلات عالی، در رابطه به هدف برگزاری این سیمینار و شخصیت علمی و فلسفی پوهاند مجروح گفت: پوهنتون کابل منحیث بزرگترین نهاد اکادمیک کشور به منظور ادای مسوولیت در قبال شخصیت های اکادمیک کشور در جهت آگاهی دهی جامعه و نسل جوان از اندیشه و تفکر بزرگ مردان این سرزمین سمینار دو روزه را به راه انداخت.

هکذا پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ شهید مجروح را فیلسوف افغان و صدای قرن خواند گفت، وی در جریان تدریس برای محصلان منحیث یک رهنمای وطندوست بود و با تدریس، تالیف و چاپ آثار ارزشمند فلسفی خویش نسل جوان را تربیه نمود.