You are here

به ارزش 2 ملیارد و 858 میلیون و 867 هزار افغانی قرار داد سه پروژه انکشافی امروز میان وزارت تحصیلات عالی و شرکت های برنده امضا شد

در محفل امضای این پروژه ها داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی در حالیکه روسای ادارات مرکزی این وزارت و نمایندگان شرکت های برنده حاضر بودند، گفت که پروژه های یاد شده شامل اعمار ای تی سی تی سنتر پوهنتون پکتیا، سیستم آبرسانی پوهنتون طبی کابل، تهیه فرنیچر پوهنتون های کابل، طبی کابل، غزنی، بلخ، پکتیا و شیخ زاید ولایت خوست می باشد. وی اضافه کرد تکمیل همچو پروژه ها در بهبود کیفیت درسی نهاد های تحصیلات عالی موثر می باشد. سرپرست وزارت تحصیلات عالی خاطرنشان ساخت که قرارداد این پروژه ها در روشنی قوانین کشور و با شفافیت کامل طی مراحل شده است. داکتر روشان از شرکت های برنده خواست تا مطابق متن قرارداد پروژه های شان را به وقت و زمان و معیار های لازم تکمیل نمایند. در اخیر قرار داد پروژه های یاد شده توسط سرپرست وزارت تحصیلات عالی و شرکت های برنده امضا شد.