You are here

به ارزش بیشتر از 33 میلیون افغانی مرکز تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی امروز توسط معین علمی وزارت تحصیلات عالی افتتاح شد.

به گفته معین علمی، وزارت تحصیلات عالی در نظردارد تا برنامه های خدمات شبکه تحصیلی و تحقیقی افغانستان، بهبود کیفیت آموزش و تدریس را با استفاده از تکنالوژی معلوماتی توسعه دهد.
پوهنمل بالاکرزی همچنان ضمن قدردانی از دفتر HEDP و ریاست تکنالوژی معلوماتی وزارت تحصیلات عالی، از اساتید و محصلان پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی خواست تا از این امکانات به صورت اعظمی در جهت بلند بردن ظرفیت های علمی و آموزشی شان استفاده نمایند.
بعداً دوکتور ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در رابطه به نقش تکنالوژی معلوماتی به عنوان یک عنصر مهم در توسعه آموزش صحبت نموده از اساتید آن پوهنتون خواست تا مهارت های لازم آموزشی خویش را در این بخش بالا برده و محصلان شان را بصورت بهتر و خوبتر تدریس نمایند.
وی همچنان از دفتر انکشاف تحصیلات عالی (HEDP) بانک جهانی که در قسمت ایجاد مرکز یاد شده کمک مالی نموده اند تشکری نموده برنامه های این دفتر را در آن پوهنتون موثر خواند.
به گفته نور احمد درویش رئیس دفتر انکشاف تحصیلات عالی (HEDP) قرار است طی پنج سال آینده 12 مرکز تکنالوژی معلوماتی و 8 کمپیوتر لب در نهاد های تحصیلات عالی کشور از سوی دفتر(HEDP) ساخته شود.
قابل ذکر است مرکز تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی که به کمک مالی دفتر (HEDP) بانک جهانی ساخته شده است، مجهز با صد پایه کمپیوتر و سایر وسایل مربوط می باشد.