You are here

برای قربانیان حوادث اخیر شهر کابل، مراسم دعا خوانی و ختم قرآن عظیم الشان در وزارت تحصیلات عالی دایر گردید.

در مراسم ختم قران مجید در کنار رهبری وزارت تحصیلات عالی شماری از کارکنان و کارمندان این وزارت نیز شرکت نموده بودند.
اشتراک کنندگان این مراسم ضمن ختم قران عظیم الشان به روح شهیدان به ویژه قربانیان حوادث اخیر در شهر کابل اتحاف ادعیه نموده، برای مجروحان حوادث شفای عاجل و برای بازماندگان شان صبر جمیل از بارگاه ایزد منان استدعا نمودند.
اشتراک کنندگان این مراسم انفجارات اخیر شهر کابل که بر اثر آن شماری از افراد ملکی به شمول کودکان بی گناه شهید و زخمی شدند را محکوم نموده و این اعمال را خلاف دین مبین اسلام و انسانیت دانستند.
قابل ذکر است کارمندان و کارکنان وزارت تحصیلات عالی تاکید نمودند که افغان ها یک ملت بوده و به غم های همدیگر شریک هستند. آنان دعا نمودند تا صلح و امنیت در کشور تامین گردیده و پیشرفت و ترقی نصیب این ملت گردد