You are here

بازنگری و انکشاف نصاب های تحصیلی رشته های علوم طبی دایر شد

ورکشاپ کلستر بازنگری و انکشاف نصاب های تحصیلی رشته های علوم طبی پوهنتون های دولتی و خصوصی برگزار گردید.

در این ورکشاپ پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی، پوهاند دکتور بری صدیقی معین امور محصلان، زبیر صدیقی رییس انکشاف برنامه های علمی، رووسای پوهنتون ها، معاونان علمی، کارشناسان و متخصصان پوهنتون های طبی اشتراک دارند

پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی با شرح اولویت های کاری وزارت تحصیلات عالی بازنگری روی نصاب را یک امر مهم و نیاز شرایط علمی عنوان نموده، گفت: " زمان آن است که روی کیفیت در نظام آموزش عالی کار صورت بگیرد و استادان خود شان را با نصاب هماهنگ سازند؛ نه این که نصاب را به دلیل سابقه تدریس با ذوق و سلیقه خود شان هماهنگ کنند."معین علمی وزارت تحصیلات عالی بازنگری در نصاب بخش های طبی را محدود به پوهنتون های دولتی ندانسته و گفت: " ارزیابیِ همه جانبه از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصیِ طبی صورت گرفته و موارد اصلاحی برای آوردن تغییرات به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی طبی نیز سپرده شده است

وی افزود:" کار روی 165 رشته تحصیلی زیر یک چتر ملی، با بودجه ملی و با استفاده از ظرفیت های خودی گام به گام پیش برده می شود. معین علمی وزارت تحصیلات عالی علاوه کرد: " نصاب باید متناسب با نیاز های ملی ساخته شود و باعث تغییر نگرش در جان وروان محصل گردد، تا کسی که از پوهنتون فارغ التحصیل می شود حداقل تغییرات به وجود آمده در شخصیت محصل در محیط اکادمیک برای جامعه و خانواده اش محسوس باشد."

همچنان پوهاند بری صدیقی معین امور محصلان، دسترسی به کیفیت در نظام آموزش عالی را هدف مهم رهبری وزارت تحصیلات عالی خواند و گفت : " عدم تشخیص نیازمندی ها در بخش نصاب در گذشته باعث شده بود که دانش آموختگان پس از فراغت، آموزش های اضافی برای بدست آوردن مهارت های مسلکی ببینند."صدیقی تأکید ورزید که در حلقه های جدید بازنگری، بسته های نصاب به صورت علمی نیازسنجی می شوند و هدف از این نیازسنجی این است که چیزی تدریس گردد که در عرصه کار بدرد محصل بخورد

پوهنمل زبیرصدیقی رییس انکشاف برنامه های علمی نیز روی هدف اقدام به بازنگری نصاب و تجدید آن در سطح ملی صحبت کرد و گفت: " روی دو هدف: نخست، تشخیص نیاز های ملی و دوم؛ هماهنگی با معیار های جهانی، کارِ بازنگری نصاب در نهاد ها را روی دست گرفته ایم." رییس انکشاف برنامه های علمی گفت: " پیش از این تغییرات همواره در سطح آمریت ها و دیپارتمنت ها در تمام نهاد های علمی دنبال می شد ولی جهت هماهنگ شدن با معیار های شناخته شده قرن 21 خواستیم نصاب را در سطح ملی بازنگری کنیم."

به گفته آقای صدیقی تا هنوز دوره های نخستِ 25 رشته تحصیلی در بخش مهندسی، 10 رشته در بخش زراعت و کشاورزی، دو رشته در بخش حقوق و علوم سیاسی و همچنین شرعیات به مرحله نهایی رسیده است

گفتنی است که وزارت تحصیلات عالی با شعار ملت واحد و نصاب تحصیلی واحد، بازنگری در نصاب را در دو مرحله انجام می دهد. در مرحله نخست نصاب به سطح گسترده تر نیازسنجی، خلأها در سایر بخش ها تشخیص و معیار ها جهت هماهنگی با معیار های جهانی تعریف می شوند و در مرحله دوم نصاب ملی دو باره به صورت فشرده تدقیق و بازنگری شده و به منصۀ تطبیق و اجرا گذاشته می شود.