You are here

امتحان بورسيه ICCR كشور هندوستان، در مقاطع ماستری و دکتورا اخذ گردید

امتحان بورسیه های تحصیلی کشور هندوستان در مقاطع ماستری و دکتورا با اشتراک بیش از 5000 هزار تن در پوهنتون کابل اخذ گردید.

در مراسم گشایش صندوق سوالات توسط هییت وزارت تحصیلات عالی، پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی با اشاره به تحکیم روابط و حسن نیت میان کشور های هندوستان و افغانستان گفت، کشور دوست هند همه ساله حدود یک هزار سیت بورسیه تحصیلی به افغانستان می دهد که هشت صد سیت آن در مقاطع دکتورا و ماستری بوده و دو صد سیت دیگر آن در بخش های لیسانس می باشد

سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفت:" در امتحان امروز، بیش از پنج هزار تن کارمندان ادارات مختلف و استادان اشتراک ورزیده اند که از این میان 707 تن شان را دختران تشکیل می دهند" و از میان این تعداد 483 تن در بخش دکتورا و بقیه در مقطع ماستری به کشور هند معرفی خواهند شد."
معین علمی وزارت تحصیلات عالی گفت: " شفافیت در سایر بخش ها به ویژه در آزمون ها و برنامه های علمی برای رهبری وزارت تحصیلات عالی بسیار مهم است و از این اصل در وزارت تحصیلات عالی با تمام توان حمایت می شود

موصوف اطمینان داد که نتیجه این امتحان با در نظرداشت اصل شایسته سالاری بوده و هیچ گونه دخالتی در این زمینه صورت نمی گیرد

هم چنان سید عالم رحمتی رییس ارتباط خارجه و تنظیم بورسیه ها گفت:" ریاست تنظیم بورسیه ها در وزارت تحصیلات عالی آخرین تلاش ها را جهت سهولت در روند ثبت نام و سپری کردن امتحان در فضای شفاف انجام داده و تعهد ما بر این است که در آینده بر مشکلات فایق شده و نظم و نسق به مراتب بهتر از امروز در بخش بورسیه های بیرون مرزی داشته باشیم

قابل ذکر است که نتایج این امتحان تا چند روز دیگر اعلان خواهد شد.