You are here

اعلامیه وزارت تحصیلات عالی در مورد شایعات نشر شده در شبکه های اجتماعی قسمی که دیده شده است برخی از شبکه های اجتماعی شایعاتی را به نشر سپرده اند که گویا داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی از سمت اش استعفا داده است. بناً تاکید می گردد

داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی که از آغاز کار خویش فعالانه در راستای بهبود وضعیت تحصیلات عالی به ویژه ارتقای کیفیت در این عرصه تلاش خستگی ناپذیر انجام داده است، به صورت مستمر در تطبیق برنامه های دقیق و همه جانبه خویش با اراده مستحکم و عزم متین فعالیت داشته و در این راستا گام های موثری را نیز برداشته است.
یکی از این برنامه ها اجماع ملی بازنگری و معیاری سازی نصاب تحصیلی کشور می باشد که قرا راست به زودی طی محفل با شکوهی برگزار گردد و کار برای تدویر این اجماع ملی به شدت ادامه دارد.
بناً یک بار دیگر به اطلاع هموطنان عزیز رسانیده می شود که مساله استعفای داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی یک شایعه و عاری از واقعیت می باشد. 
از آن عده شبکه های اجتماعی که به نشر همچو دروغ پراکنی ها می پردازند نیز تقاضا می گردد تا از این اعمال که باعث مخشوش ساختن اذهان عامه گردیده و خلاف منافع علیای کشور و مصالح خانواده اکادمیک است، خود داری نمایند.
بااحترام