You are here

استادان جوان رشته اداره و پالیسی عامه پوهنتون ها برای یک دوره آموزشی به خارج کشور اعزام می گردند

وزارت تحصیلات عالی در تفاهم با سفارت ایالات متحده امریکا روی تطبیق برنامه انکشاف مسلکی اساتید جوان پوهنتون ها(AJFDP ) در رشته های متناوب توافق نمودند که به اساس آن قرار است استادان جوان رشته اداره و پالیسی عامه پوهنتون ها برای یک دوره آموزشی به خارج کشور اعزام گردند.

استادان یاد شده برعلاوه کسب مهارت های جدید مسلکی، در بخش نصاب سازی در رشته مربوط شان نیز تحت آموزش قرار خواهند گرفت.

این مطلب را پوهنمل دیپلوم انجنیر عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی ابراز داشته گفت که موضوع ارتقای ظرفیت مسلکی استادان جوان و آموزش آنان در بخش نصاب سازی طی ملاقاتی با خانم تسنگ ایفلین معاون بخش فرهنگی سفارت ایالات متحده امریکا مورد بحث قرار گرفت. وی اضافه کرد که قبلا تعدادی از استادان به کمک مالی این سفارت صرف در بخش تقویت لسان انگلیسی به خارج اعزام می گردیدند، اما در این ملاقات توافق شد تا استادان جوان پوهنتون ها جهت کسب مهارت های مسلکی به خارج اعزام شده و در زمینه بیشتر از همه به بخش نصاب سازی که یکی از نیاز های مبرم پوهنتون ها است مهارت های لازم را فرا گیرند.

معین علمی وزارت تحصیلات عالی گفت که این پیشنهاد مورد استقبال هییت سفارت ایالات متحده امریکا قرار گرفت و آنان متعهد گردیدند تا نخستین گروپ استادان رشته اداره عامه پوهنتون ها را به کشور هندوستان جهت آموزش اعزام نمایند.

استادان واجد شرایط باید به زبان انگلیسی مهارت کامل داشته، تابعیت افغانستان را داشته و مقیم کشور متبوعش باشد، استاد دایمی پوهنتون بوده و سه نامه پیشنهادی و توصیه پوهنتون را ارائه نمایند.

پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی تاکید کرد که این برنامه نه تنها مهارت های استادان دیپارتمنت های مختلف را ارتقا داده بلکه آنان را با مهارت های تجدید نصاب که یک روند دایمی میباشد ماهر می سازد و در نهایت باعث پیشرفت تحصیلات عالی کشور در مسیر اعتبار دهی در سطح منطقه و جهان خواهد شد.

معین علمی وزارت تحصیلات عالی در نشستی که با خانم تسنگ ایفلین انجام داد روی چگونگی انتخاب کاندیدان دوره فولبرایت نیز بحث نموده در رابطه تصامیم لازم اتخاذ شد.

قابل ذکر است که متن انگلیسی معرفی برنامه یاد شده و آدرس فورم درخواستی در لینک ذیل قابل دریافت است. اساتید رشته مربوطه می توانند درخواست خویش را قبل از تکمیل زمان معین به آدرس الکترونیکی آن بفرستند.

https://af.usembassy.gov/…/educational-exeh…/junior_faculty/