You are here

آغاز کار دو پروژه بزرگ به ارزش بیش از50 میلیون افغانی در پوهنتون تخار

معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی‌همراه با هیئت معیتی شان طی یک سفر رسمی به ولایت تخار سنگ تهداب ساختمان لیلیه‌ی اناث پوهنتون تخار را گذاشته و کار ایجاد یک مرکز تکنالوژی معلوماتی را نیز با قطع نوارافتتاح کرد. تهداب گذاری و افتتاح این پروژه‌ها با حضور دکتوراحمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی، احمد فیاض سیار رئیس پلان و پالیسی، سید شعیب سید زاده معاون ریاست محصلان وزارت تحصیلات عالی، داکترفضل الله مجددی والی تخار، پوهنمل خیرالدین خیرخواه رئیس پوهنتون تخار، پوهنمل خسرو نظری رئیس پوهنتون بدخشان٬ رئیس شورای ولایتی تخار، مسوولین ارگان‌های امنیتی٬ رؤسای دوایردولتی٬ معاونین و اعضای رهبری پوهنتون اساتید، متنفذین محلی و تعدادی از محصلان انجام شد. در محفلی‌که به‌همین مناسبت در تالار پوهنتون تخار برگزار گردیده بود، ابتدا پوهنمل خیرالدین خیرخواه رئیس پوهنتون تخار، تشریف آوری معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی و هیئت معیتی‌شان را به ولایت تخار خوش آمدید عرض نموده، دست‌آورد‌ها و فعالیت‌های انجام شده در این پوهنتون را مختصراً به معرفی گرفت. همچنان رئیس پوهنتون تخار به‌خاطر تطبیق پلان و برنامه‌ها و ضرورت مبرم این پوهنتون پیشنهاداتی را نیز ارائه کرد، از جمله ایجاد پوهنځی طب در چوکات پوهنتون تخار، اعمار شهرک و یا توزیع نمرات رهایشی برای استادان و کارمندان پوهنتون، ارتقای دیپارتمنت کمپیوتر ساینس به پوهنځی ، اعزام استادان، کارمندان و محصلان به بورسیه‌های تحصیلی به داخل و خارج از کشور، اعمار ساختمان تدریسی برای پوهنځی‌های اقتصاد و حقوق، اعمار تعمیر طعام‌خانه برای محصلان شامل لیلیه، قیر ریزی سرک‌های حلقوی داخل پوهنتون و تفویض بست‌های کادری بیشتر به این پوهنتون می‌باشد. دکتوراحمدسیرمهجور معین مالی واداری وزارت تحصیلات عالی ضمن قدردانی ازاستقبال منسوبین، استادان، محصلین وباشنده های این ولایت آغازکارساختمانی لیلیه ی اناث وافتتاح( آی تی سنتر) پوهنتون تخاررا گام ارزنده دانسته وآنرا یک دست آورد بزرگ برای تحصیلات عالی تلقی کرد. آقای مهجور می‌گوید: رهبری وزارت تحصیلات عالی در مساعی مشترک با سایر وزارت‌ها، مقامات حکومتی و نهادهای تمویل کننده‌ی ملی و بین المللی در تلاش اند تا از طریق جلب کمک‌ها و هزینه‌های مالی بیشتر در بخش زیربناها و رشد و انکشاف بیشتر نهادهای تحصیلی و ارتقای ظرفیت بخش‌های اکادمیکی گام‌های مؤثر و عملی بردارند که در این‌جمله پوهنتون تخار نیز در محراق توجه‌ی وزارت تحصیلات عالی قرار دارد. آقای مهجورفراهم ساختن زمینه مناسب برای تداوم تحصیلات برای محصلین، ارتقای ظرفیت استادان، بورسیه ها، برنامه های مهم تحصیلی، بلند بردن کیفیت درسی ومعیاری سازی تحصیلات عالی را ازاهداف مهم این وزارت دانسته گفت : وزارت تحصیلات عالی به تمام پوهنتون های کشوربه طور یکسان توجه لازم می نماید وتلاش دارند تا تمام پوهنتون های کشور از امکانات لازم برخوردار شوند. دکتورمهجورازآغارکارساختمانی تعمیر تدریسی برای پوهنتون تخار خبرداده گفت :چگونگی اعمار تعمیر تدریسی پوهنتون تخار تحت بررسی وزارت شهرسازی قرار دارد وپس ازختم این بررسی ها تعمیر تدریسی برای این پوهنتون به شکل پخته واساسی اعمار خواهد شد. معین مالی واداری وزارت تحصیلات عالی درقسمت پیشنهادات استادان، منسوبین ورییس پوهنتون تخاردرخصوص ایجاد پوهنحی های طب وکمپیوتر ساینس گفت : هرگاه پوهنتون ها شراط لازم را برای ایجاد یک پوهنحی داشته باشند ،وزارت تحصیلات عالی ازآن استقبال می نماید . وی همچنان ازکار بالای طرحی خبر داد که با همکاری وزارت های شهر سازی ومالیه قرار است برای استادان ساختمان رهایشی ساخته شود ودر بدل اقساط مختلف در اختیار استادن قرار گیرد. معین مالی واداری وزارت تحصیلات عالی وعده سپرد تا درقسمت حل مشکلات پوهنتون تخار ازمراجع قانونی اقدام لازم نماید. همچنان داکتر فضل الله مجددی والی تخار ضمن خوش آمدید مهمانان به این ولایت از آغاز کار این پروژه‌ها استقبال و اظهار خرسندی نموده وآنرا دست‌آورد مهم در قسمت انکشاف و رشد بیشتر این ولایت تلقی کرد. آقای مجددی از وزارت تحصیلات عالی می‌خواهد در جهت رشد و مرفوع ساختن ضرورت‌های این پوهنتون از هیچ‌گونه همکاری لازم دریغ نه‌ورزیده و کمافی السابق دست یاری داده و مورد توجه‌ی بیشتر قرار دهند. به باور والی تخار٬ پوهنتون تخار‌ نظر به موقعیتی که دارد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری فکری و معنوی بوده و از این جهت می‌توانیم به نسل جوان جامعه‌ی خویش خدمت بهتر و بیشتر عرضه بداریم و در آینده‌ها بتوانیم یک مرکز علمی متناسب‌ با معیارهای‌جهانی را در سطح کشور در این ولایت داشته باشیم. قابل یادآوریست که هزینه‌ی مجموعی این دو پروژه به مبلغ بیش از 50میلیون افغانی می‌رسد که از بودجه غیر اختیاری برنامه تقویت تحصیلات عالی (HEDP) بانک جهانی پرداخت خواهد شد. این برنامه شامل اعمار یک ساختمان لیلیه‌ برای دختران و ایجاد مرکز تکنالوژی معلوماتی می‌باشد، که به‌طور پخته و اساسی و با معیارهای مدرن و عصری ساخته خواهد شد.