You are here

بست های کادری علمی موسسه تحصیلات عالی پکتیکا

شماره بست: 4
دیپارتمنت: کیمیا، بیولوژی، ریاضی و فزیک
Location: پکتیکا
مدت وظیفه: Long Term
نوع وظیفه: Full Time
تاریخ اختتام: جمعه, دلو 12, 1397

شرح

موسسه تحصیلات عالی پکتیکا  در سال ۱۳۹۷ برای بار اول  در رشته هــای ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد  

 پوهنحی تعلیم و تربیه

  دیپارتمنت:  کیمیا                                     یک  بست  

 دیپارتمنت : بیولوژی                                 یک بست

دیپارتمنت  : ریاضی                                  یک بست

دیپارتمنت  : فزیک                                    یک بست

متقاضيان از تاريخ  ۱۲ جدی ۱۳۹۷ الی  ۱۲ دلو ۱۳۹۷ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

خلاصه

موسسه تحصیلات عالی پکتیکا  در سال ۱۳۹۷ برای بار اول  در رشته هــای ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد  

 پوهنحی تعلیم و تربیه

  دیپارتمنت:  کیمیا                                     یک  بست  

 دیپارتمنت : بیولوژی                                 یک بست

دیپارتمنت  : ریاضی                                  یک بست

دیپارتمنت  : فزیک                                    یک بست

متقاضيان از تاريخ  ۱۲ جدی ۱۳۹۷ الی  ۱۲ دلو ۱۳۹۷ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

لایحه وظایف

موسسه تحصیلات عالی پکتیکا  در سال ۱۳۹۷ برای بار اول  در رشته هــای ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد  

 پوهنحی تعلیم و تربیه

  دیپارتمنت:  کیمیا                                     یک  بست  

 دیپارتمنت : بیولوژی                                 یک بست

دیپارتمنت  : ریاضی                                  یک بست

دیپارتمنت  : فزیک                                    یک بست

متقاضيان از تاريخ  ۱۲ جدی ۱۳۹۷ الی  ۱۲ دلو ۱۳۹۷ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

تحصیلات

موسسه تحصیلات عالی پکتیکا  در سال ۱۳۹۷ برای بار اول  در رشته هــای ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد  

 پوهنحی تعلیم و تربیه

  دیپارتمنت:  کیمیا                                     یک  بست  

 دیپارتمنت : بیولوژی                                 یک بست

دیپارتمنت  : ریاضی                                  یک بست

دیپارتمنت  : فزیک                                    یک بست

متقاضيان از تاريخ  ۱۲ جدی ۱۳۹۷ الی  ۱۲ دلو ۱۳۹۷ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

رهنمایی تسلیم دهی

موسسه تحصیلات عالی پکتیکا  در سال ۱۳۹۷ برای بار اول  در رشته هــای ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد  

 پوهنحی تعلیم و تربیه

  دیپارتمنت:  کیمیا                                     یک  بست  

 دیپارتمنت : بیولوژی                                 یک بست

دیپارتمنت  : ریاضی                                  یک بست

دیپارتمنت  : فزیک                                    یک بست

متقاضيان از تاريخ  ۱۲ جدی ۱۳۹۷ الی  ۱۲ دلو ۱۳۹۷ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.