You are here

بست های کادری علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره بست: 3
دیپارتمنت: تکنالوژی مواد عضوی
Location: کابل
مدت وظیفه: Long Term
نوع وظیفه: Full Time
تاریخ اختتام: سه شنبه, حمل 13, 1398

شرح

پوهنتون پولی تخنیک کابل  در سال 1397 برای بار مجدد در رشته های ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.  

پوهنځی : تکنالوژی کیمیاوی

  دیپارتمنت : تکنالوژی مواد عضوی                سه بست

 متقاضـيان از تاريخ28 حوت 1397 الی 13 حمل 1398  درخــــــواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

خلاصه

پوهنتون پولی تخنیک کابل  در سال 1397 برای بار مجدد در رشته های ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.  

پوهنځی : تکنالوژی کیمیاوی

  دیپارتمنت : تکنالوژی مواد عضوی                سه بست

 متقاضـيان از تاريخ28 حوت 1397 الی 13 حمل 1398  درخــــــواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

لایحه وظایف

پوهنتون پولی تخنیک کابل  در سال 1397 برای بار مجدد در رشته های ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.  

پوهنځی : تکنالوژی کیمیاوی

  دیپارتمنت : تکنالوژی مواد عضوی                سه بست

 متقاضـيان از تاريخ28 حوت 1397 الی 13 حمل 1398  درخــــــواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

تحصیلات

پوهنتون پولی تخنیک کابل  در سال 1397 برای بار مجدد در رشته های ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.  

پوهنځی : تکنالوژی کیمیاوی

  دیپارتمنت : تکنالوژی مواد عضوی                سه بست

 متقاضـيان از تاريخ28 حوت 1397 الی 13 حمل 1398  درخــــــواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

رهنمایی تسلیم دهی

پوهنتون پولی تخنیک کابل  در سال 1397 برای بار مجدد در رشته های ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.  

پوهنځی : تکنالوژی کیمیاوی

  دیپارتمنت : تکنالوژی مواد عضوی                سه بست

 متقاضـيان از تاريخ28 حوت 1397 الی 13 حمل 1398  درخــــــواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.