You are here

بست های کادری علمی پوهنتون علوم طبی کابل" ابو علی ابن سینا"

شماره بست: 3
دیپارتمنت: صحت محیطی، مایکرو بیولوژی، تکنالوژی طبی
Location: کابل
مدت وظیفه: Long Term
نوع وظیفه: Full Time
تاریخ اختتام: سه شنبه, اسد 8, 1398

شرح

پوهنتون طبی کابل در سال ۱۳۹۸برای بار اول در رشته هـــای ذيل به سويه داکتر، ماستر و MD به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : صحت عامه

دیپارتمنت :  صحت محیطی                                          یک بست

پوهنحی : علوم متمم 

دیپارتمنت :  مایکروبیولوژی                                        یک بست

دیپارتمنت :  تکنالوژی طبی                                         یک بست

متقاضيان از تاريخ ۹ سرطان  ۱۳۹۸ الی  ۸ اسد ۱۳۹۸  درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

خلاصه

پوهنتون طبی کابل در سال ۱۳۹۸برای بار اول در رشته هـــای ذيل به سويه داکتر، ماستر و MD به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : صحت عامه

دیپارتمنت :  صحت محیطی                                          یک بست

پوهنحی : علوم متمم 

دیپارتمنت :  مایکروبیولوژی                                        یک بست

دیپارتمنت :  تکنالوژی طبی                                         یک بست

متقاضيان از تاريخ ۹ سرطان  ۱۳۹۸ الی  ۸ اسد ۱۳۹۸  درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

لایحه وظایف

پوهنتون طبی کابل در سال ۱۳۹۸برای بار اول در رشته هـــای ذيل به سويه داکتر، ماستر و MD به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : صحت عامه

دیپارتمنت :  صحت محیطی                                          یک بست

پوهنحی : علوم متمم 

دیپارتمنت :  مایکروبیولوژی                                        یک بست

دیپارتمنت :  تکنالوژی طبی                                         یک بست

متقاضيان از تاريخ ۹ سرطان  ۱۳۹۸ الی  ۸ اسد ۱۳۹۸  درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

تحصیلات

پوهنتون طبی کابل در سال ۱۳۹۸برای بار اول در رشته هـــای ذيل به سويه داکتر، ماستر و MD به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : صحت عامه

دیپارتمنت :  صحت محیطی                                          یک بست

پوهنحی : علوم متمم 

دیپارتمنت :  مایکروبیولوژی                                        یک بست

دیپارتمنت :  تکنالوژی طبی                                         یک بست

متقاضيان از تاريخ ۹ سرطان  ۱۳۹۸ الی  ۸ اسد ۱۳۹۸  درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

رهنمایی تسلیم دهی

پوهنتون طبی کابل در سال ۱۳۹۸برای بار اول در رشته هـــای ذيل به سويه داکتر، ماستر و MD به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : صحت عامه

دیپارتمنت :  صحت محیطی                                          یک بست

پوهنحی : علوم متمم 

دیپارتمنت :  مایکروبیولوژی                                        یک بست

دیپارتمنت :  تکنالوژی طبی                                         یک بست

متقاضيان از تاريخ ۹ سرطان  ۱۳۹۸ الی  ۸ اسد ۱۳۹۸  درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.