You are here

بست کادری علمی پوهنتون کابل

شماره بست: 2
دیپارتمنت: انجنیری برق و الکترونیک
Location: کابل
مدت وظیفه: Long Term
نوع وظیفه: Full Time
تاریخ اختتام: دوشنبه, اسد 7, 1398

شرح

پوهنتون کابل در سال 1398 برای بار اول در رشته ی ذيل به سويه داکتر و ماستربه کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : انجنیری  

دیپارتمنت : انجنیری برق و الکترونیک                                دو بست      

متقاضيان ازتاريخ 8 سرطان 1398 الی 7 اسد 1398 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

خلاصه

پوهنتون کابل در سال 1398 برای بار اول در رشته ی ذيل به سويه داکتر و ماستربه کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : انجنیری  

دیپارتمنت : انجنیری برق و الکترونیک                                دو بست      

متقاضيان ازتاريخ 8 سرطان 1398 الی 7 اسد 1398 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

لایحه وظایف

پوهنتون کابل در سال 1398 برای بار اول در رشته ی ذيل به سويه داکتر و ماستربه کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : انجنیری  

دیپارتمنت : انجنیری برق و الکترونیک                                دو بست      

متقاضيان ازتاريخ 8 سرطان 1398 الی 7 اسد 1398 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

تحصیلات

پوهنتون کابل در سال 1398 برای بار اول در رشته ی ذيل به سويه داکتر و ماستربه کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : انجنیری  

دیپارتمنت : انجنیری برق و الکترونیک                                دو بست      

متقاضيان ازتاريخ 8 سرطان 1398 الی 7 اسد 1398 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

رهنمایی تسلیم دهی

پوهنتون کابل در سال 1398 برای بار اول در رشته ی ذيل به سويه داکتر و ماستربه کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : انجنیری  

دیپارتمنت : انجنیری برق و الکترونیک                                دو بست      

متقاضيان ازتاريخ 8 سرطان 1398 الی 7 اسد 1398 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.