You are here

بست کادری علمی پوهنتون بغلان

شماره بست: 2
دیپارتمنت: فزیک، آبیاری و خاک شناسی
Location: بغلان
مدت وظیفه: Long Term
نوع وظیفه: Full Time
تاریخ اختتام: شنبه, جوزا 18, 1398

شرح

پوهنتون بغلان  در سال 1398 برای بار اول در رشته های ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.    

   پوهنحی : تعلیم و تربیه

   دیپارتمنت: فزیک                                                  یک بست 

  پوهنحی : زراعت

   دیپارتمنت: آبیاری وخاک شناسی                               یک بست

  متقاضيان از تاريخ 19 ثور 1398 الی 18 جوزا  1398 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

خلاصه

پوهنتون بغلان  در سال 1398 برای بار اول در رشته های ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.    

   پوهنحی : تعلیم و تربیه

   دیپارتمنت: فزیک                                                  یک بست 

  پوهنحی : زراعت

   دیپارتمنت: آبیاری وخاک شناسی                               یک بست

  متقاضيان از تاريخ 19 ثور 1398 الی 18 جوزا  1398 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

لایحه وظایف

پوهنتون بغلان  در سال 1398 برای بار اول در رشته های ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.    

   پوهنحی : تعلیم و تربیه

   دیپارتمنت: فزیک                                                  یک بست 

  پوهنحی : زراعت

   دیپارتمنت: آبیاری وخاک شناسی                               یک بست

  متقاضيان از تاريخ 19 ثور 1398 الی 18 جوزا  1398 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

تحصیلات

پوهنتون بغلان  در سال 1398 برای بار اول در رشته های ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.    

   پوهنحی : تعلیم و تربیه

   دیپارتمنت: فزیک                                                  یک بست 

  پوهنحی : زراعت

   دیپارتمنت: آبیاری وخاک شناسی                               یک بست

  متقاضيان از تاريخ 19 ثور 1398 الی 18 جوزا  1398 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

رهنمایی تسلیم دهی

پوهنتون بغلان  در سال 1398 برای بار اول در رشته های ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.    

   پوهنحی : تعلیم و تربیه

   دیپارتمنت: فزیک                                                  یک بست 

  پوهنحی : زراعت

   دیپارتمنت: آبیاری وخاک شناسی                               یک بست

  متقاضيان از تاريخ 19 ثور 1398 الی 18 جوزا  1398 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.