You are here

بست های کادری علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره بست: 2
دیپارتمنت: انجنیری ساختمان های ترانسپورتی، انجنیری راه آهن
Location: کابل
مدت وظیفه: Long Term
نوع وظیفه: Full Time
تاریخ اختتام: چهارشنبه, ثور 25, 1398

شرح

پوهنتون پولی تخنیک کابل  در سال 1398 برای بار اول در رشته های ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.  

پوهنځی : انجنیری ساختمان های ترانسپورتی

  دیپارتمنت : انجنیری ساختمان های ترانسپورتی                یک بست

  دیپارتمنت : انجنیری راه آهن                                      یک بست

متقاضـيان از تاريخ 25 حمل 1398 الی25  ثور 1398 درخــــــواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

خلاصه

پوهنتون پولی تخنیک کابل  در سال 1398 برای بار اول در رشته های ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.  

پوهنځی : انجنیری ساختمان های ترانسپورتی

  دیپارتمنت : انجنیری ساختمان های ترانسپورتی                یک بست

  دیپارتمنت : انجنیری راه آهن                                      یک بست

متقاضـيان از تاريخ 25 حمل 1398 الی25  ثور 1398 درخــــــواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

لایحه وظایف

پوهنتون پولی تخنیک کابل  در سال 1398 برای بار اول در رشته های ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.  

پوهنځی : انجنیری ساختمان های ترانسپورتی

  دیپارتمنت : انجنیری ساختمان های ترانسپورتی                یک بست

  دیپارتمنت : انجنیری راه آهن                                      یک بست

متقاضـيان از تاريخ 25 حمل 1398 الی25  ثور 1398 درخــــــواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

تحصیلات

پوهنتون پولی تخنیک کابل  در سال 1398 برای بار اول در رشته های ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.  

پوهنځی : انجنیری ساختمان های ترانسپورتی

  دیپارتمنت : انجنیری ساختمان های ترانسپورتی                یک بست

  دیپارتمنت : انجنیری راه آهن                                      یک بست

متقاضـيان از تاريخ 25 حمل 1398 الی25  ثور 1398 درخــــــواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

رهنمایی تسلیم دهی

پوهنتون پولی تخنیک کابل  در سال 1398 برای بار اول در رشته های ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.  

پوهنځی : انجنیری ساختمان های ترانسپورتی

  دیپارتمنت : انجنیری ساختمان های ترانسپورتی                یک بست

  دیپارتمنت : انجنیری راه آهن                                      یک بست

متقاضـيان از تاريخ 25 حمل 1398 الی25  ثور 1398 درخــــــواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.