You are here

بست های کادری علمی پوهنتون هرات

شماره بست: 2
دیپارتمنت: صحت عامه و امراض ساری، مضمون انتانی، حقوق عامه
Location: هرات
مدت وظیفه: Long Term
نوع وظیفه: Full Time
تاریخ اختتام: سه شنبه, میزان 16, 1398

شرح

پوهنتون هرات  در سال ۱۳۹۸ برای بار اول در رشته هــای ذيل به سويه دوکتورا، ماستری  و لیسانس ( ارجحیت با داوطلبان ماستر و داکتر) به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

   پوهنحی : طب

 دیپارتمنت: صحت عامه و امراض ساری، مضمون انتانی                     یک بست

  پوهنحی :   حقوق و علوم سیاسی

 دیپارتمنت:  حقوق عامه                                                               یک بست

متقاضيان از تاريخ ۱۶ سنبله  ۱۳۹۸ الی ۱۶ میزان ۱۳۹۸ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

خلاصه

پوهنتون هرات  در سال ۱۳۹۸ برای بار اول در رشته هــای ذيل به سويه دوکتورا، ماستری  و لیسانس ( ارجحیت با داوطلبان ماستر و داکتر) به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

   پوهنحی : طب

 دیپارتمنت: صحت عامه و امراض ساری، مضمون انتانی                     یک بست

  پوهنحی :   حقوق و علوم سیاسی

 دیپارتمنت:  حقوق عامه                                                               یک بست

متقاضيان از تاريخ ۱۶ سنبله  ۱۳۹۸ الی ۱۶ میزان ۱۳۹۸ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

لایحه وظایف

پوهنتون هرات  در سال ۱۳۹۸ برای بار اول در رشته هــای ذيل به سويه دوکتورا، ماستری  و لیسانس ( ارجحیت با داوطلبان ماستر و داکتر) به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

   پوهنحی : طب

 دیپارتمنت: صحت عامه و امراض ساری، مضمون انتانی                     یک بست

  پوهنحی :   حقوق و علوم سیاسی

 دیپارتمنت:  حقوق عامه                                                               یک بست

متقاضيان از تاريخ ۱۶ سنبله  ۱۳۹۸ الی ۱۶ میزان ۱۳۹۸ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

تحصیلات

پوهنتون هرات  در سال ۱۳۹۸ برای بار اول در رشته هــای ذيل به سويه دوکتورا، ماستری  و لیسانس ( ارجحیت با داوطلبان ماستر و داکتر) به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

   پوهنحی : طب

 دیپارتمنت: صحت عامه و امراض ساری، مضمون انتانی                     یک بست

  پوهنحی :   حقوق و علوم سیاسی

 دیپارتمنت:  حقوق عامه                                                               یک بست

متقاضيان از تاريخ ۱۶ سنبله  ۱۳۹۸ الی ۱۶ میزان ۱۳۹۸ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

رهنمایی تسلیم دهی

پوهنتون هرات  در سال ۱۳۹۸ برای بار اول در رشته هــای ذيل به سويه دوکتورا، ماستری  و لیسانس ( ارجحیت با داوطلبان ماستر و داکتر) به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

   پوهنحی : طب

 دیپارتمنت: صحت عامه و امراض ساری، مضمون انتانی                     یک بست

  پوهنحی :   حقوق و علوم سیاسی

 دیپارتمنت:  حقوق عامه                                                               یک بست

متقاضيان از تاريخ ۱۶ سنبله  ۱۳۹۸ الی ۱۶ میزان ۱۳۹۸ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.