You are here

بست های کادری علمی پوهنتون فاریاب

شماره بست: 2
دیپارتمنت: بیولوژی، برق
Location: فاریاب
مدت وظیفه: Long Term
نوع وظیفه: Full Time
تاریخ اختتام: پنجشنبه, حمل 29, 1398

شرح

پوهنتون فاریاب  در سال 1397 بـرای بار اول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر  و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی   : تعلیم و تربیه

دیپارتمنت : بیولوژی                                                       یک بست   

پوهنحی   : انجنیری 

دیپارتمنت : برق                                                            یک بست   

متقاضيان از تاريخ 29 حوت 1397 الی 29 حمل 1398 درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

خلاصه

پوهنتون فاریاب  در سال 1397 بـرای بار اول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر  و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی   : تعلیم و تربیه

دیپارتمنت : بیولوژی                                                       یک بست   

پوهنحی   : انجنیری 

دیپارتمنت : برق                                                            یک بست   

متقاضيان از تاريخ 29 حوت 1397 الی 29 حمل 1398 درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

لایحه وظایف

پوهنتون فاریاب  در سال 1397 بـرای بار اول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر  و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی   : تعلیم و تربیه

دیپارتمنت : بیولوژی                                                       یک بست   

پوهنحی   : انجنیری 

دیپارتمنت : برق                                                            یک بست   

متقاضيان از تاريخ 29 حوت 1397 الی 29 حمل 1398 درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

تحصیلات

پوهنتون فاریاب  در سال 1397 بـرای بار اول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر  و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی   : تعلیم و تربیه

دیپارتمنت : بیولوژی                                                       یک بست   

پوهنحی   : انجنیری 

دیپارتمنت : برق                                                            یک بست   

متقاضيان از تاريخ 29 حوت 1397 الی 29 حمل 1398 درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

رهنمایی تسلیم دهی

پوهنتون فاریاب  در سال 1397 بـرای بار اول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر  و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی   : تعلیم و تربیه

دیپارتمنت : بیولوژی                                                       یک بست   

پوهنحی   : انجنیری 

دیپارتمنت : برق                                                            یک بست   

متقاضيان از تاريخ 29 حوت 1397 الی 29 حمل 1398 درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.