You are here

بست های کادری علمی پوهنتون کندهار

شماره بست: 13
دیپارتمنت: .
Location: قندهار
مدت وظیفه: Long Term
نوع وظیفه: Full Time
تاریخ اختتام: پنجشنبه, حوت 9, 1397

شرح

پوهنتون کـــــــــندهار درسال ۱۳۹۷ برای بار اول  در رشته هـــای ذيل به سويه داکتر، ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : تعلیم و تربیه

دیپارتمنت : جغرافیه                                     یک بست

دیپارتمنت : پشتو                                         یک بست

  پوهنحی : انجنیری  

 دیپارتمنت : انرژی                                     یک بست     

 دیپارتمنت:  سیول                                      یک بست  

 دیپارتمنت:  آب ومحیط زیست                       دو بست  

پوهنحی : ژورنالیزم

دیپارتمنت : مطبوعات                                یک بست   

دیپارتمنت : رادیوتلویزیون                          یک بست   

پوهنحی : اقتصاد

دیپارتمنت : اقتصاد ملی                              یک بست   

دیپارتمنت : یک بست   

پوهنحی ستوماتولوژی 

دیپارتمنت : عمومی                                  سه بست  

پوهنحی : زراعت

دیپارتمنت : اگریبزنس                              یک بست

متقاضيان از تاريخ ۹ دلو۱۳۹۷ الی ۹ حوت۱۳۹۷  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

خلاصه

پوهنتون کـــــــــندهار درسال ۱۳۹۷ برای بار اول  در رشته هـــای ذيل به سويه داکتر، ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : تعلیم و تربیه

دیپارتمنت : جغرافیه                                     یک بست

دیپارتمنت : پشتو                                         یک بست

  پوهنحی : انجنیری  

 دیپارتمنت : انرژی                                     یک بست     

 دیپارتمنت:  سیول                                      یک بست  

 دیپارتمنت:  آب ومحیط زیست                       دو بست  

پوهنحی : ژورنالیزم

دیپارتمنت : مطبوعات                                یک بست   

دیپارتمنت : رادیوتلویزیون                          یک بست   

پوهنحی : اقتصاد

دیپارتمنت : اقتصاد ملی                              یک بست   

دیپارتمنت : یک بست   

پوهنحی ستوماتولوژی 

دیپارتمنت : عمومی                                  سه بست  

پوهنحی : زراعت

دیپارتمنت : اگریبزنس                              یک بست

متقاضيان از تاريخ ۹ دلو۱۳۹۷ الی ۹ حوت۱۳۹۷  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

لایحه وظایف

پوهنتون کـــــــــندهار درسال ۱۳۹۷ برای بار اول  در رشته هـــای ذيل به سويه داکتر، ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : تعلیم و تربیه

دیپارتمنت : جغرافیه                                     یک بست

دیپارتمنت : پشتو                                         یک بست

  پوهنحی : انجنیری  

 دیپارتمنت : انرژی                                     یک بست     

 دیپارتمنت:  سیول                                      یک بست  

 دیپارتمنت:  آب ومحیط زیست                       دو بست  

پوهنحی : ژورنالیزم

دیپارتمنت : مطبوعات                                یک بست   

دیپارتمنت : رادیوتلویزیون                          یک بست   

پوهنحی : اقتصاد

دیپارتمنت : اقتصاد ملی                              یک بست   

دیپارتمنت : یک بست   

دیپارتمنت : عمومی                                  سه بست  

پوهنحی : زراعت

دیپارتمنت : اگریبزنس                              یک بست

متقاضيان از تاريخ ۹ دلو۱۳۹۷ الی ۹ حوت۱۳۹۷  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

تحصیلات

پوهنتون کـــــــــندهار درسال ۱۳۹۷ برای بار اول  در رشته هـــای ذيل به سويه داکتر، ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : تعلیم و تربیه

دیپارتمنت : جغرافیه                                     یک بست

دیپارتمنت : پشتو                                         یک بست

  پوهنحی : انجنیری  

 دیپارتمنت : انرژی                                     یک بست     

 دیپارتمنت:  سیول                                      یک بست  

 دیپارتمنت:  آب ومحیط زیست                       دو بست  

پوهنحی : ژورنالیزم

دیپارتمنت : مطبوعات                                یک بست   

دیپارتمنت : رادیوتلویزیون                          یک بست   

پوهنحی : اقتصاد

دیپارتمنت : اقتصاد ملی                              یک بست   

دیپارتمنت : یک بست   

پوهنحی ستوماتولوژی 

دیپارتمنت : عمومی                                  سه بست  

پوهنحی : زراعت

دیپارتمنت : اگریبزنس                              یک بست

متقاضيان از تاريخ ۹ دلو۱۳۹۷ الی ۹ حوت۱۳۹۷  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

رهنمایی تسلیم دهی

پوهنتون کـــــــــندهار درسال ۱۳۹۷ برای بار اول  در رشته هـــای ذيل به سويه داکتر، ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : تعلیم و تربیه

دیپارتمنت : جغرافیه                                     یک بست

دیپارتمنت : پشتو                                         یک بست

  پوهنحی : انجنیری  

 دیپارتمنت : انرژی                                     یک بست     

 دیپارتمنت:  سیول                                      یک بست  

 دیپارتمنت:  آب ومحیط زیست                       دو بست  

پوهنحی : ژورنالیزم

دیپارتمنت : مطبوعات                                یک بست   

دیپارتمنت : رادیوتلویزیون                          یک بست   

پوهنحی : اقتصاد

دیپارتمنت : اقتصاد ملی                              یک بست   

دیپارتمنت : یک بست   

پوهنحی ستوماتولوژی 

دیپارتمنت : عمومی                                  سه بست  

پوهنحی : زراعت

دیپارتمنت : اگریبزنس                              یک بست

متقاضيان از تاريخ ۹ دلو۱۳۹۷ الی ۹ حوت۱۳۹۷  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.