You are here

کارشناس ساختار تشکیلاتی

شماره بست: 1
دیپارتمنت: .
Location: کابل
مدت وظیفه: Long Term
نوع وظیفه: Full Time
تاریخ اختتام: دوشنبه, ثور 17, 1397

شرح

عنوان وظیفه   : کارشناس ساختار تشکیلاتی

وزارت/اداره    : تحصیلات عالی

موقعیت : کابل

بخش : ریاست منابع بشری

بست  : ( ۴ )

گزارشدهی به : به مدیرعمومی انکشاف تشکیلاتی

گزارشگیری از : ندارد

کود رشته        :    004

خلاصه

هدف وظيفه :  مطالعه و تحلیل تشکیل به بمنظور انكشاف ساختارهای اداری كه جوابگوي تمام نیازمندیهاي اداره در مطابقت با اهداف و دورنمای وزارت تحصيلات عالي باشد.

لایحه وظایف

شرح وظایف :

 1.       ترتیب پلان کاری هفته وار ، ماهوار ، ربعوار و سالانه مديريت مربوطه جهت دستیابی به اهداف تعیین شده.
 2.       مفاهمه و هماهنگی با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی جهت کسب و تطبیق پالیسی ها و رهنمود های ساختار تشكيلاتي.
 3.       ارايه مشوره هاي مسلكي در رابطه به ساختارهاي اداري وزارت تحصيلات عالي و نهادهاي تحصيلي مربوطه آن جهت ارتقائ سطح موثريت و مثمريت كاري.
 4.       مطالعه تشکیل منظور شده به منظور ارتقای سطح کیفیت و بازدهی فعاليت هاي وزارت تحصيلات عالي.
 5.       تحلیل ساختار تشکیلاتی در جریان سال مالی وارایه نظريات مسلكي به منظور طرح تشكيل برای سال مالی آینده.
 6.       تطبیق پالیسی های انکشاف تشکیلاتی حین بازنگری تشكيل به منظور ارتقای سطح بازدهی پرسونل شامل تشکیل.
 7.       تحلیل روابط منطقی تشکیل، بخاطر جلوگیری از تداخل وظيفوي،‌ بیکاری های مخفی و حذف بستهای زائد.
 8.       پيگيري از روند بررسي و منظوري تشكيل در كميسيون اصلاحات اداري و اداره امور رياست جمهوري.

اجراي ساير وظايف كه از طرف مقامات ذيصلاح در مطابقت به قانون و مقررات مربوطه به وی سپرده  مي شود.

تحصیلات

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1.     درجه تحصیل

o        حداقل ليسانس در یکی از رشته های اقتصاد، اداره و پالسي عامه، اداره و تجارت، حقوق و علوم سیاسی، اداره عامه، علوم اجتماعی، مديرت منابع بشری به درجات بالاتر تحصيلي در رشته های مرتبط ترجيح داده مي شود.

2.     تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)

o        حد اقل یک سال تجربه كاري مرتبط به وظیفه

3.     مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o        داشتن مهارت هاي مديريتي ، ارتباط و مفاهمه ، پلانگذاري و نظارت.

o        بلديت با يكي از زبان هاي ملي كشور و اشنائي با زبان انگليسي.

o        داشتن تواناي استفاده از پروگرامهاي كمپيوتر.

رهنمایی تسلیم دهی

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:
به اطلاع آن عده متقاضیان محترم  که جهت اشتراک در پروسه  استخدام رقابتی  بست های رتبه (سوم و چهارم ) خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی  تحت پوشش  (سیستم جدید رتب و معاش) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی اعلان گردیده ، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند:

 1. مطابق ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌ های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
 2. کاندیدان محترم مکلف هستند، تا از فورم رسمی بست های خدمات ملکی وزرات تحصیلات عالی  استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی  به بخش کاریابی ویب سایت وزارت تحصیلات عالی به آدرس ذیل مراجعه نمایند.(www.mohe.gov.af )
 3. کاندیدان محترم بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی میتوانند فورم درخواستی را از لینک ذیل دریافت نمانید:
 4. کاندیدان محترم فورم کاریابی بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی را بعداز خانه پری دقیق، متمم  اسناد تحصیلی و تجربه کاری قبل از ختم تاریخ اعلان  به ایمیل آدرس های ذیل : (hr@mohe.gov.af) و (csc.mohe@iarcsc.gov.af) ارسال نمایند. و قابل ذکر است که حجم اسناد ارسالی بیشتر از 5 MB نباشد.
 5. اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت  تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که میعاد زمانی  بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و درصورتیکه تجارب کاری در سکتور  های خصوصی و موسسات باشند، کاپی قرار دادکار  و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی جدآ خود داری نمائید.
 6. اسناد تحصیلی خارج مرز که از جانب در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
 7. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعداز معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان ‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
 8. کاندیدان محترم  کاپی اسناد را که ارایه می‌دارند، باید  روشن و قابل خوانش باشد،
 9. متقاضیان  محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل  (0202500302 و 0747600566) تماس گرفته حل مطلب نمایند.​​​​​​​

برای دریافت فورم درخواستی بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی این لینک را کلیک کنید.

برای دریافت جدول بست های اعلان شده اینجا را کلیک کنید.