You are here

کارشناس تحلیل و تصنیف وظایف

شماره بست: 1
دیپارتمنت: .
Location: کابل
مدت وظیفه: Long Term
نوع وظیفه: Full Time
تاریخ اختتام: سه شنبه, قوس 20, 1397

شرح

عنوان وظیفه : کارشناس تحلیل وتصنیف وظایف 

بست  : 4 

وزارت / اداره :  تحصیلات عالی 

موقیعت پست :  ریاست منابع بشری 

تعداد پست : 1 

گزارشده به  :  مدیرعمومی تحلیل وتصنیف وظایف 

گزارشگیر از :  ندارد 

خلاصه

هدف وظیفه:تحرير، تنظيم و بازنگري لوايح وظايف كاركنان خدمات ملكي در مطابقت به احجام و متقاضايات وظيفوی

لایحه وظایف

 

 1. ترتيب پلان كاري هفته وار ، ماهوار ، ربعوار  و سالانه مديريت مربوطه جهت نائل شدن به اهداف تعيين شده.
 2. تكثير پرسشنامه ها در مورد چگونگي اجراات كاري و انجام فعاليت هاي كاركنان مربوط به وزارت تحصيلات عالي.
 3. اخذ مصاحبه حضوري يا كتبي با كارمندان و آمرين مربوطه آنان در رابطه چگونگی تقسيم مسئوليت ها و توزيع عادلانه كار.
 4. تحرير لوايح وظايف و تعين شرايط وظیفه در مطابقت با قانون كاركنان خدمات ملكي و مقرره تنظیم بست های خدمات ملکی.
 5. اجراي مراسلات مربوط به مديريت عمومي تحليل و تصنيف وظايف و حفظ و نگهداری درست لوایح وظایف و اسناد مربوطه.
 6.  تعقیب و پيگري از جريان بررســـــی و تآئیدی لوايح وظايف در كميسيون مستقل اصلاحــات اداري و خدمات ملكي .
 7. تشخیص و تعین مشابهت های وظیفوی لوایح وظایف جهت تبدیلی و ترانسفر متصدیان بست طبق طرزالعمل مربوطه.
 8. اجرای سایر وظایف  كه از طرف مقامات ذيصلاح در مطابقت به قانون و مقررات مربوطه به وي سپرده مي شود.

تحصیلات

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: ( اقتصاد، اداره عامه، پالیسی عامه، حقوق، اداره تجارت، روانشناسی، جامعه شناسی، ادبیات، ژورنالیزم، مدیریت عامه، بشرشناسی و مدیریت منابع بشری) و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
 2. برای لیسانس یک سال تجربه کاری مرتبط (در بخش های منابع بشری، هماهنگی، تحلیل و بررسیو سایر موارد مطابق اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بستماستر و دوکتور بدون تجربه کاری.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمایی تسلیم دهی

به اطلاع آن عده متقاضیان محترم  که جهت اشتراک در پروسه  استخدام رقابتی  بست های رتبه (سوم و چهارم ) خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی  تحت پوشش  (سیستم جدید رتب و معاش) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی اعلان گردیده ، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند:

 1. مطابق ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌ های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
 2. کاندیدان محترم مکلف هستند، تا از فورم رسمی بست های خدمات ملکی وزرات تحصیلات عالی  استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی  به بخش کاریابی ویب سایت وزارت تحصیلات عالی به آدرس ذیل مراجعه نمایند.(www.mohe.gov.af )
 3. کاندیدان محترم بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی میتوانند فورم درخواستی را از لینک ذیل دریافت نمانید: https://mohe.gov.af/prs/jobs
 4. کاندیدان محترم فورم کاریابی بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی را بعداز خانه پری دقیق، متمم  اسناد تحصیلی و تجربه کاری قبل از ختم تاریخ اعلان  به ایمیل آدرس های ذیل : (hr@mohe.gov.af) و (csc.mohe@iarcsc.gov.af) ارسال نمایند. و قابل ذکر است که حجم اسناد ارسالی بیشتر از 5 MB نباشد.
 5. اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت  تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که میعاد زمانی  بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و درصورتیکه تجارب کاری در سکتور  های خصوصی و موسسات باشند، کاپی قرار دادکار  و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی جدآ خود داری نمائید.
 6. اسناد تحصیلی خارج مرز که از جانب در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
 7. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعداز معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان ‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
 8. کاندیدان محترم  کاپی اسناد را که ارایه می‌دارند، باید  روشن و قابل خوانش باشد،
 9. متقاضیان  محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل  (0202500302 و 0747600566) تماس گرفته حل مطلب نمایند.

برای دریافت فورم درخواستی بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی این لینک را کلیک کنید.