You are here

مفتش امور الکترونیکی( سیستم های معلوماتی)

شماره بست: 1
دیپارتمنت: .
Location: کابل
مدت وظیفه: Long Term
نوع وظیفه: Full Time
تاریخ اختتام: سه شنبه, قوس 20, 1397

شرح

عنوان وظیفه:        مفتش امور الکترونیکی(سیستم معلوماتی)

بست :                 4

وزارت یا اداره:     تحصیلات عالی

موقعیت پست:        ریاست تفتیش داخلی

تعداد پست:          1

گزارشده به:       مدیر عمومی تفتیش الکترونیک 

گزارش گیر از:    ندارد 

خلاصه

هدف وظیفه: تفتیش و بازرسی سیستم های معلوماتی وزارت تحصیلات عالی و ادارات مربوطه آن جهت حصول اطمینان از تطبیق قوانین، مقررات و معیارهای تعین شده و جلوگیری از اقدامات خلافکارانه و تقلب گرایانه.           

لایحه وظایف

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 

 1. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه غرض نائل شدن به اهداف تعین شده.
 2. طرح و ترتیب رهنمودهای مشخص در راستای تفتیش سیستم های معلوماتی به منظور نائل شدن به اهداف اداره.
 3. تفتش و کشف اجراآت که در مغایرت با قوانین، مقررات، لوایح، طرزالعمل ها و اسناد تقنینی صورت گرفته باشد.
 4. بررسی و کشف اقدامات و اجراآت که برخلاف منافع ملی و مصالح علیای کشور و دولت افغانستان واقع شده است.
 5. بررسی و کشف اقدامات و اجراآت مسئولین که بر اموال، افکار، حقوق و شخصیت افراد صدمه وارد کرده باشد.
 6. بررسی و کشف هرنوع کسب منفعت های شخصی، سیاسی، حزبی، سمتی، قومی و گروهی مسئولین، اجـراآت جانبدارانه و استفاده های غیر مجاز از سیستم های معلوماتی غــرض ارجاع به مراجع عدلی و قضائی.
 7. کشف و پیگیری تمام خلاها، پنهان کاریها و خلاف کاریهای مسئولین در عرصه سیستم های معلوماتی.
 8. ترتیب، تنظیم گزارشات تفصیلی از نتیجه بررسی ها و ارائه آن به مقاملات ذیصلاح غرض تصمیم گری بعدی.
 9. اجرای سایر وظایف که در مطابقت به قانون و مقررات نافذه از طرف مقامات ذیصلاح به وی سپرده می شود.

تحصیلات

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (مربوط به کمپیوتر ساینس) و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
 2. برای لیسانس یک سال تجربه کاری مرتبط (در بخش های تفتیش، نظارت، کنترول و بررسی، تکنالوژی معلوماتیو سایر موارد مطابق اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بستماستر و دوکتور بدون تجربه کاری
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمایی تسلیم دهی

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:

به اطلاع آن عده متقاضیان محترم  که جهت اشتراک در پروسه  استخدام رقابتی  بست های رتبه (سوم و چهارم ) خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی  تحت پوشش  (سیستم جدید رتب و معاش) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی اعلان گردیده ، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند:

 1. مطابق ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌ های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
 2. کاندیدان محترم مکلف هستند، تا از فورم رسمی بست های خدمات ملکی وزرات تحصیلات عالی  استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی  به بخش کاریابی ویب سایت وزارت تحصیلات عالی به آدرس ذیل مراجعه نمایند.(www.mohe.gov.af )
 3. کاندیدان محترم بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی میتوانند فورم درخواستی را از لینک ذیل دریافت نمانید: https://mohe.gov.af/prs/jobs
 4. کاندیدان محترم فورم کاریابی بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی را بعداز خانه پری دقیق، متمم  اسناد تحصیلی و تجربه کاری قبل از ختم تاریخ اعلان  به ایمیل آدرس های ذیل : (hr@mohe.gov.af) و (csc.mohe@iarcsc.gov.af) ارسال نمایند. و قابل ذکر است که حجم اسناد ارسالی بیشتر از 5 MB نباشد.
 5. اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت  تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که میعاد زمانی  بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و درصورتیکه تجارب کاری در سکتور  های خصوصی و موسسات باشند، کاپی قرار دادکار  و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی جدآ خود داری نمائید.
 6. اسناد تحصیلی خارج مرز که از جانب در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
 7. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعداز معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان ‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
 8. کاندیدان محترم  کاپی اسناد را که ارایه می‌دارند، باید  روشن و قابل خوانش باشد،
 9. متقاضیان  محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل  (0202500302 و 0747600566) تماس گرفته حل مطلب نمایند.

برای دریافت فورم درخواستی بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی این لینک را کلیک کنید.