You are here

مدیرعمومی جندر

شماره بست: 1
دیپارتمنت: .
Location: کابل
مدت وظیفه: Long Term
نوع وظیفه: Full Time
تاریخ اختتام: دوشنبه, ثور 17, 1397

شرح

عنوان وظيفه       : مدیرعمومی جندر

وزارت/ اداره       : وزارت تحصيلات عالي 

موقيعت              : پوهنتون طبی کابل 

بخش                 : معاونیت مالی و اداری

بست                 : (4)

گزارش دهي به    :  به آمرمربوطه

گزارش گيري از   :  ندارد

کود رشته           :      042

خلاصه

هدف وظيفه: تطبیق پالیسی های جندر در سطح پوهنتون/ موسسه تحصیلات عالی جهت تآمین برابری جنسیتی و حمایت از حقوق کارمندان و محصلین

لایحه وظایف

شرح وظايف  :

 

 1.       طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه غرض نایل شدن به اهدف اداره و پالیسی های حمایت جندر.
 2.       تطبیق برنامه های حمایت از جندر، تساوی حقوق و حضور فعال طبقه اناث در بخش های اداری و کادری پوهنتون.
 3.       تدویر برنامه های آموزشی جندر و آگاهی از قانون برای کارمندان خدمات ملکی و محصلین پوهنتون/ موسسه تحصلات عالی.
 4.       حمایت از حقوق زنان و محصلین طبقه اناث به منظور جلوگیری از اتلاف حقوق شان و جلب همکاری های موسسات ملی و بین المللی بخاطر تقویه حقوق کارمندان و محصلین.
 5.       تامین ارتباط با آمریت جندر وزارت، کمیسیون اصلاحات اداری و وزارت امور زنان در رابطه به تبادل تجارب و تشریک مساعی بخش های جندر.
 6.       تدویر محافل روز های ملی و بین المللی مانند روز 8 مارچ ، روز مادر و محصل و تقدیر خانم ها از طریق اداره.
 7.       آگاهی دهی در مورد پالیسی ها، قوانین و مقرره های اداره از نظر جندر و ارایه مشوره های لازم در رابطه به برابری  جندر برای کارمندان و محصلان.
 8.       طرح برنامه های حمایت جندر در سطح پوهنتون، غرض تآمین عدالت اجتماعی، تساوی حقوق و برابری جنسیتی.
 9.       تهیه گزارشات تحقیقی از وضعیت جندر در سطح پوهنتون/ موسسه تحصیلات عالی و ارائه آن به مقامات ذیصلاح.
 10.   اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات ذیصلاح درمطابقت با قانون و اهداف اداره سپرده میشود.

تحصیلات

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده های 7، 34 قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1.       درجه تحصیل :

o       حد اقل لیسانس در یکی از رشته های علوم اجتماعی  به درجات بالاتر تحصیلی ترجیح داده می شود.

 1.       تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه):

o       حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

 1.       مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ) :

o       داشتن مهارت های مدیریتی و آگاهی از امورات حقوقی اتباع کشور

o       داشتن توانای استفاده از برنامه های دفتری کمپیوتر( MS Office)

o       بلديت به يكي از زبان هاي ملي كشور و آشنایی به لسان انگلیسی

رهنمایی تسلیم دهی

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:

به اطلاع آن عده متقاضیان محترم  که جهت اشتراک در پروسه  استخدام رقابتی  بست های رتبه (سوم و چهارم ) خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی  تحت پوشش  (سیستم جدید رتب و معاش) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی اعلان گردیده ، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند:

 1. مطابق ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌ های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
 2. کاندیدان محترم مکلف هستند، تا از فورم رسمی بست های خدمات ملکی وزرات تحصیلات عالی  استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی  به بخش کاریابی ویب سایت وزارت تحصیلات عالی به آدرس ذیل مراجعه نمایند.(www.mohe.gov.af )
 3. کاندیدان محترم بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی میتوانند فورم درخواستی را از لینک ذیل دریافت نمانید: https://mohe.gov.af/prs/jobs
 4. کاندیدان محترم فورم کاریابی بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی را بعداز خانه پری دقیق، متمم  اسناد تحصیلی و تجربه کاری قبل از ختم تاریخ اعلان  به ایمیل آدرس های ذیل : (hr@mohe.gov.af) و (csc.mohe@iarcsc.gov.af) ارسال نمایند. و قابل ذکر است که حجم اسناد ارسالی بیشتر از 5 MB نباشد.
 5. اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت  تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که میعاد زمانی  بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و درصورتیکه تجارب کاری در سکتور  های خصوصی و موسسات باشند، کاپی قرار دادکار  و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی جدآ خود داری نمائید.
 6. اسناد تحصیلی خارج مرز که از جانب در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
 7. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعداز معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان ‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
 8. کاندیدان محترم  کاپی اسناد را که ارایه می‌دارند، باید  روشن و قابل خوانش باشد،
 9. متقاضیان  محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل  (0202500302 و 0747600566) تماس گرفته حل مطلب نمایند.

برای دریافت فورم درخواستی بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی این لینک را کلیک کنید.

برای دریافت جدول بست های اعلان شده اینجا را کلیک کنید.