You are here

بست کادر علمی پوهنتون تخار

شماره بست: 1
دیپارتمنت: دیپارتمنت  بیولوژی
Location: تخار
مدت وظیفه: Long Term
نوع وظیفه: Full Time
تاریخ اختتام: چهارشنبه, قوس 15, 1396

شرح

 

پوهنتون تخار در سال 1396 برای بارمجدد در رشته های ذيل به سويه ماستر /داکتر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی  تعلیم وتربیه   

دیپارتمنت  بیولوژی                 یک بست .  

  متقاضيان ازتاريخ 1 جدی  1396 الی 15 جدی 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

خلاصه

 

پوهنتون تخار در سال 1396 برای بارمجدد در رشته های ذيل به سويه ماستر /داکتر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی  تعلیم وتربیه   

دیپارتمنت  بیولوژی                 یک بست .  

  متقاضيان ازتاريخ 1 جدی  1396 الی 15 جدی 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

لایحه وظایف

 

پوهنتون تخار در سال 1396 برای بارمجدد در رشته های ذيل به سويه ماستر /داکتر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی  تعلیم وتربیه   

دیپارتمنت  بیولوژی                 یک بست .  

  متقاضيان ازتاريخ 1 جدی  1396 الی 15 جدی 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

تحصیلات

 

پوهنتون تخار در سال 1396 برای بارمجدد در رشته های ذيل به سويه ماستر /داکتر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی  تعلیم وتربیه   

دیپارتمنت  بیولوژی                 یک بست .  

  متقاضيان ازتاريخ 1 جدی  1396 الی 15 جدی 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

رهنمایی تسلیم دهی

 

پوهنتون تخار در سال 1396 برای بارمجدد در رشته های ذيل به سويه ماستر /داکتر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی  تعلیم وتربیه   

دیپارتمنت  بیولوژی                 یک بست .  

  متقاضيان ازتاريخ 1 جدی  1396 الی 15 جدی 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.