You are here

بست کادر علمی پوهنتون البیرونی

شماره بست: 1
دیپارتمنت: دیپارتمنت عربی
Location: کاپیسا
مدت وظیفه: Long Term
نوع وظیفه: Full Time
تاریخ اختتام: چهارشنبه, میزان 5, 1396

شرح

پوهنتون البیرونی در سال 1396 برای بارمجدد در رشته های ذيل به سويه ماستر وداکتر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی زبان وادبیات

دیپارتمنت عربی یک بست

متقاضيان ازتاريخ 22 سنبله 1396 الی 5میزان 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

خلاصه

پوهنتون البیرونی در سال 1396 برای بارمجدد در رشته های ذيل به سويه ماستر وداکتر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی زبان وادبیات

دیپارتمنت عربی یک بست

متقاضيان ازتاريخ 22 سنبله 1396 الی 5میزان 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

لایحه وظایف

پوهنتون البیرونی در سال 1396 برای بارمجدد در رشته های ذيل به سويه ماستر وداکتر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی زبان وادبیات

دیپارتمنت عربی یک بست

متقاضيان ازتاريخ 22 سنبله 1396 الی 5میزان 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

تحصیلات

پوهنتون البیرونی در سال 1396 برای بارمجدد در رشته های ذيل به سويه ماستر وداکتر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی زبان وادبیات

دیپارتمنت عربی یک بست

متقاضيان ازتاريخ 22 سنبله 1396 الی 5میزان 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

رهنمایی تسلیم دهی

پوهنتون البیرونی در سال 1396 برای بارمجدد در رشته های ذيل به سويه ماستر وداکتر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی زبان وادبیات

دیپارتمنت عربی یک بست

متقاضيان ازتاريخ 22 سنبله 1396 الی 5میزان 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.