You are here

بست کادری پوهنتون کابل

شماره بست: 1
دیپارتمنت: مجسمه سازی
Location: کابل
مدت وظیفه: Long Term
نوع وظیفه: Full Time
تاریخ اختتام: يكشنبه, ثور 15, 1398

شرح

پوهنتون کابل درسال 1398برای باراول در رشته هــای ذيل به سويه ماستر،داکترو لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : هنرهای زیبا

دیپارتمنت :  مجسمه سازی                             یک بست

 متقاضيان ازتاريخ15حمل 1398الی15 ثور1398درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

خلاصه

پوهنتون کابل درسال 1398برای باراول در رشته هــای ذيل به سويه ماستر،داکترو لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : هنرهای زیبا

دیپارتمنت :  مجسمه سازی                             یک بست

 متقاضيان ازتاريخ15حمل 1398الی15 ثور1398درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

لایحه وظایف

پوهنتون کابل درسال 1398برای باراول در رشته هــای ذيل به سويه ماستر،داکترو لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : هنرهای زیبا

دیپارتمنت :  مجسمه سازی                             یک بست

 متقاضيان ازتاريخ15حمل 1398الی15 ثور1398درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

تحصیلات

پوهنتون کابل درسال 1398برای باراول در رشته هــای ذيل به سويه ماستر،داکترو لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : هنرهای زیبا

دیپارتمنت :  مجسمه سازی                             یک بست

 متقاضيان ازتاريخ15حمل 1398الی15 ثور1398درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

رهنمایی تسلیم دهی

پوهنتون کابل درسال 1398برای باراول در رشته هــای ذيل به سويه ماستر،داکترو لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : هنرهای زیبا

دیپارتمنت :  مجسمه سازی                             یک بست

 متقاضيان ازتاريخ15حمل 1398الی15 ثور1398درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.