You are here

بست کادری پوهنتون کابل

شماره بست: 1
دیپارتمنت: دیپارتمنت پاراکلینیک
Location: کابل
مدت وظیفه: Long Term
نوع وظیفه: Full Time
تاریخ اختتام: سه شنبه, اسد 17, 1396

شرح

پوهنتون کابل درسال 1396برای بارمجدد در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنحی وترنری

دیپارتمنت پاراکلینیک درمضمون پتولوژی یک بست

متقاضيان ازتاريخ 17 اسد 1396 الی 31 اسد 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

خلاصه

پوهنتون کابل درسال 1396برای بارمجدد در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنحی وترنری

دیپارتمنت پاراکلینیک درمضمون پتولوژی یک بست

متقاضيان ازتاريخ 17 اسد 1396 الی 31 اسد 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

لایحه وظایف

پوهنتون کابل درسال 1396برای بارمجدد در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنحی وترنری

دیپارتمنت پاراکلینیک درمضمون پتولوژی یک بست

متقاضيان ازتاريخ 17 اسد 1396 الی 31 اسد 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

تحصیلات

پوهنتون کابل درسال 1396برای بارمجدد در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنحی وترنری

دیپارتمنت پاراکلینیک درمضمون پتولوژی یک بست

متقاضيان ازتاريخ 17 اسد 1396 الی 31 اسد 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

رهنمایی تسلیم دهی

پوهنتون کابل درسال 1396برای بارمجدد در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنحی وترنری

دیپارتمنت پاراکلینیک درمضمون پتولوژی یک بست

متقاضيان ازتاريخ 17 اسد 1396 الی 31 اسد 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.