You are here

بست کادری پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره بست: 1
دیپارتمنت: استخراج زیر زمینی معادن
Location: کابل
مدت وظیفه: Long Term
نوع وظیفه: Full Time
تاریخ اختتام: چهارشنبه, میزان 17, 1398

شرح

پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال ۱۳۹۸ برای بار اول در رشته ای ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی :جیولوجی و معادن

دیپارتمنت : استخراج زیر زمینی معادن                 یک بست.

  متقاضيان از تاريخ  ۱۷ سنبله ۱۳۹۸الی ۱۷ میزان۱۳۹۸ درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

خلاصه

پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال ۱۳۹۸ برای بار اول در رشته ای ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی :جیولوجی و معادن

دیپارتمنت : استخراج زیر زمینی معادن                 یک بست.

  متقاضيان از تاريخ  ۱۷ سنبله ۱۳۹۸الی ۱۷ میزان۱۳۹۸ درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

لایحه وظایف

پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال ۱۳۹۸ برای بار اول در رشته ای ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی :جیولوجی و معادن

دیپارتمنت : استخراج زیر زمینی معادن                 یک بست.

  متقاضيان از تاريخ  ۱۷ سنبله ۱۳۹۸الی ۱۷ میزان۱۳۹۸ درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

تحصیلات

پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال ۱۳۹۸ برای بار اول در رشته ای ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی :جیولوجی و معادن

دیپارتمنت : استخراج زیر زمینی معادن                 یک بست.

  متقاضيان از تاريخ  ۱۷ سنبله ۱۳۹۸الی ۱۷ میزان۱۳۹۸ درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

رهنمایی تسلیم دهی

پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال ۱۳۹۸ برای بار اول در رشته ای ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی :جیولوجی و معادن

دیپارتمنت : استخراج زیر زمینی معادن                 یک بست.

  متقاضيان از تاريخ  ۱۷ سنبله ۱۳۹۸الی ۱۷ میزان۱۳۹۸ درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.