You are here

بست کادری علمی پوهنتون کابل

شماره بست: 1
دیپارتمنت: فارمسی شیمیک
Location: کابل
مدت وظیفه: Long Term
نوع وظیفه: Full Time
تاریخ اختتام: شنبه, جوزا 4, 1398

شرح

پوهنتون کابل در سال 1398 برای بار اول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر و ماستر( Pharm D) به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : فارمسی

دیپارتمنت : فارمسی شیمیک       یک بست.

متقاضيان از تاريخ 4 ثور 1398الی 4 جوزا 1398 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

خلاصه

پوهنتون کابل در سال 1398 برای بار اول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر و ماستر( Pharm D) به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : فارمسی

دیپارتمنت : فارمسی شیمیک       یک بست.

متقاضيان از تاريخ 4 ثور 1398الی 4 جوزا 1398 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

لایحه وظایف

پوهنتون کابل در سال 1398 برای بار اول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر و ماستر( Pharm D) به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : فارمسی

دیپارتمنت : فارمسی شیمیک       یک بست.

متقاضيان از تاريخ 4 ثور 1398الی 4 جوزا 1398 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

تحصیلات

پوهنتون کابل در سال 1398 برای بار اول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر و ماستر( Pharm D) به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : فارمسی

دیپارتمنت : فارمسی شیمیک       یک بست.

متقاضيان از تاريخ 4 ثور 1398الی 4 جوزا 1398 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

رهنمایی تسلیم دهی

پوهنتون کابل در سال 1398 برای بار اول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر و ماستر( Pharm D) به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : فارمسی

دیپارتمنت : فارمسی شیمیک       یک بست.

متقاضيان از تاريخ 4 ثور 1398الی 4 جوزا 1398 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.