You are here

بست کادری علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره بست: 1
دیپارتمنت: جیولوجی انجنیری و هایدرو جیولوجی
Location: کابل
مدت وظیفه: Long Term
نوع وظیفه: Full Time
تاریخ اختتام: پنجشنبه, سنبله 7, 1398

شرح

پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال ۱۳۹۸ برای بار اول در رشته ی ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادرعلمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : جیولوجی و معادن

دیپارتمنت: جیولوجی انجنیری و هایدرو جیولوجی                  یک بست

متقاضيان از تاريخ  ۷ اسد  ۱۳۹۸الی ۷ سنبله ۱۳۹۸درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

خلاصه

پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال ۱۳۹۸ برای بار اول در رشته ی ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادرعلمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : جیولوجی و معادن

دیپارتمنت: جیولوجی انجنیری و هایدرو جیولوجی                  یک بست

متقاضيان از تاريخ  ۷ اسد  ۱۳۹۸الی ۷ سنبله ۱۳۹۸درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

لایحه وظایف

پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال ۱۳۹۸ برای بار اول در رشته ی ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادرعلمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : جیولوجی و معادن

دیپارتمنت: جیولوجی انجنیری و هایدرو جیولوجی                  یک بست

متقاضيان از تاريخ  ۷ اسد  ۱۳۹۸الی ۷ سنبله ۱۳۹۸درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

تحصیلات

پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال ۱۳۹۸ برای بار اول در رشته ی ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادرعلمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : جیولوجی و معادن

دیپارتمنت: جیولوجی انجنیری و هایدرو جیولوجی                  یک بست

متقاضيان از تاريخ  ۷ اسد  ۱۳۹۸الی ۷ سنبله ۱۳۹۸درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

رهنمایی تسلیم دهی

پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال ۱۳۹۸ برای بار اول در رشته ی ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادرعلمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : جیولوجی و معادن

دیپارتمنت: جیولوجی انجنیری و هایدرو جیولوجی                  یک بست

متقاضيان از تاريخ  ۷ اسد  ۱۳۹۸الی ۷ سنبله ۱۳۹۸درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.