You are here

بست کادری علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره بست: 1
دیپارتمنت: انجنیری ساختمان های ترانسپورتی
Location: کابل
مدت وظیفه: Long Term
نوع وظیفه: Full Time
تاریخ اختتام: پنجشنبه, ثور 5, 1398

شرح

پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال ۱۳۹۸ برای بار اول در رشته ی ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی :  انجنیر ساختمان های ترانسپورتی   

دیپارتمنت : انجنیری ساختمان های ترانسپورتی                          یک  بست  

متقاضيان از تاريخ  ۵ حمل ۱۳۹۸الی ۵ ثور۱۳۹۸درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ویب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

خلاصه

پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال ۱۳۹۸ برای بار اول در رشته ی ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی :  انجنیر ساختمان های ترانسپورتی   

دیپارتمنت : انجنیری ساختمان های ترانسپورتی                          یک  بست  

متقاضيان از تاريخ  ۵ حمل ۱۳۹۸الی ۵ ثور۱۳۹۸درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ویب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

لایحه وظایف

پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال ۱۳۹۸ برای بار اول در رشته ی ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی :  انجنیر ساختمان های ترانسپورتی   

دیپارتمنت : انجنیری ساختمان های ترانسپورتی                          یک  بست  

متقاضيان از تاريخ  ۵ حمل ۱۳۹۸الی ۵ ثور۱۳۹۸درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ویب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

تحصیلات

پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال ۱۳۹۸ برای بار اول در رشته ی ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی :  انجنیر ساختمان های ترانسپورتی   

دیپارتمنت : انجنیری ساختمان های ترانسپورتی                          یک  بست  

متقاضيان از تاريخ  ۵ حمل ۱۳۹۸الی ۵ ثور۱۳۹۸درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ویب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

رهنمایی تسلیم دهی

پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال ۱۳۹۸ برای بار اول در رشته ی ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی :  انجنیر ساختمان های ترانسپورتی   

دیپارتمنت : انجنیری ساختمان های ترانسپورتی                          یک  بست  

متقاضيان از تاريخ  ۵ حمل ۱۳۹۸الی ۵ ثور۱۳۹۸درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ویب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.