You are here

بست کادری علمی پوهنتون هرات

شماره بست: 1
دیپارتمنت: دری
Location: هرات
مدت وظیفه: Long Term
نوع وظیفه: Full Time
تاریخ اختتام: پنجشنبه, جدی 13, 1397

شرح

پوهنتون هرات  در سال 1397 برای بار اول در رشته هــای ذيل به سويه دوکتو، ماستر و لیسانس  به کادر علمي جديد ضرورت دارد    

  پوهنحی :   ادبیات و علوم بشری

 دیپارتمنت:   دری                                      یک بست   

متقاضيان از تاريخ  13 قوس 1397 الی 13 جدی 1397 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

خلاصه

پوهنتون هرات  در سال 1397 برای بار اول در رشته هــای ذيل به سويه دوکتو، ماستر و لیسانس  به کادر علمي جديد ضرورت دارد    

  پوهنحی :   ادبیات و علوم بشری

 دیپارتمنت:   دری                                      یک بست   

متقاضيان از تاريخ  13 قوس 1397 الی 13 جدی 1397 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

لایحه وظایف

پوهنتون هرات  در سال 1397 برای بار اول در رشته هــای ذيل به سويه دوکتو، ماستر و لیسانس  به کادر علمي جديد ضرورت دارد    

  پوهنحی :   ادبیات و علوم بشری

 دیپارتمنت:   دری                                      یک بست   

متقاضيان از تاريخ  13 قوس 1397 الی 13 جدی 1397 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

تحصیلات

پوهنتون هرات  در سال 1397 برای بار اول در رشته هــای ذيل به سويه دوکتو، ماستر و لیسانس  به کادر علمي جديد ضرورت دارد    

  پوهنحی :   ادبیات و علوم بشری

 دیپارتمنت:   دری                                      یک بست   

متقاضيان از تاريخ  13 قوس 1397 الی 13 جدی 1397 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

رهنمایی تسلیم دهی

پوهنتون هرات  در سال 1397 برای بار اول در رشته هــای ذيل به سويه دوکتو، ماستر و لیسانس  به کادر علمي جديد ضرورت دارد    

  پوهنحی :   ادبیات و علوم بشری

 دیپارتمنت:   دری                                      یک بست   

متقاضيان از تاريخ  13 قوس 1397 الی 13 جدی 1397 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.