You are here

بست کادری علمی پوهنتون ننگرهار

شماره بست: 1
دیپارتمنت: قضا و څارنوالی
Location: ننگرهار
مدت وظیفه: Long Term
نوع وظیفه: Full Time
تاریخ اختتام: پنجشنبه, دلو 4, 1397

شرح

پوهنتون ننگرهار در سال ۱۳۹۷ برای بار مجدد  در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر و یا لیسانس صرف از طبقه اناث به کادر علمي جدید ضرورت دارد.

پوهنحی: حقوق و علوم سیاسی

دیپارتمنت:قضا و څارنوالی     یک بست

متقاضيان از تاريخ ۱۹ جدی ۱۳۹۷ الی۴ دلو۱۳۹۷ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

خلاصه

پوهنتون ننگرهار در سال ۱۳۹۷ برای بار مجدد  در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر و یا لیسانس صرف از طبقه اناث به کادر علمي جدید ضرورت دارد.

پوهنحی: حقوق و علوم سیاسی

دیپارتمنت:قضا و څارنوالی     یک بست

متقاضيان از تاريخ ۱۹ جدی ۱۳۹۷ الی۴ دلو۱۳۹۷ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

لایحه وظایف

پوهنتون ننگرهار در سال ۱۳۹۷ برای بار مجدد  در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر و یا لیسانس صرف از طبقه اناث به کادر علمي جدید ضرورت دارد.

پوهنحی: حقوق و علوم سیاسی

دیپارتمنت:قضا و څارنوالی     یک بست

متقاضيان از تاريخ ۱۹ جدی ۱۳۹۷ الی۴ دلو۱۳۹۷ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

تحصیلات

پوهنتون ننگرهار در سال ۱۳۹۷ برای بار مجدد  در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر و یا لیسانس صرف از طبقه اناث به کادر علمي جدید ضرورت دارد.

پوهنحی: حقوق و علوم سیاسی

دیپارتمنت:قضا و څارنوالی     یک بست

متقاضيان از تاريخ ۱۹ جدی ۱۳۹۷ الی۴ دلو۱۳۹۷ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

رهنمایی تسلیم دهی

پوهنتون ننگرهار در سال ۱۳۹۷ برای بار مجدد  در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر و یا لیسانس صرف از طبقه اناث به کادر علمي جدید ضرورت دارد.

پوهنحی: حقوق و علوم سیاسی

دیپارتمنت:قضا و څارنوالی     یک بست

متقاضيان از تاريخ ۱۹ جدی ۱۳۹۷ الی۴ دلو۱۳۹۷ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.