You are here

بست کادری علمی پوهنتون ننگرهار

شماره بست: 1
دیپارتمنت: ریاضی
Location: ننگرهار
مدت وظیفه: Long Term
نوع وظیفه: Full Time
تاریخ اختتام: پنجشنبه, دلو 11, 1397

شرح

 

پوهنتون ننگرهار در سال ۱۳۹۷برای بار اول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر/ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.  

 پوهنحی :  تعلیم  و تربیه

دیپارتمنت:  ریاضی                                    یک  بست 

متقاضيان از تاريخ  ۱۱ جدی  ۱۳۹۷ الی ۱۱ دلو ۱۳۹۷ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

خلاصه

 

پوهنتون ننگرهار در سال ۱۳۹۷برای بار اول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر/ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.  

 پوهنحی :  تعلیم  و تربیه

دیپارتمنت:  ریاضی                                    یک  بست 

متقاضيان از تاريخ  ۱۱ جدی  ۱۳۹۷ الی ۱۱ دلو ۱۳۹۷ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

لایحه وظایف

 

پوهنتون ننگرهار در سال ۱۳۹۷برای بار اول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر/ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.  

 پوهنحی :  تعلیم  و تربیه

دیپارتمنت:  ریاضی                                    یک  بست 

متقاضيان از تاريخ  ۱۱ جدی  ۱۳۹۷ الی ۱۱ دلو ۱۳۹۷ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

تحصیلات

 

پوهنتون ننگرهار در سال ۱۳۹۷برای بار اول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر/ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.  

 پوهنحی :  تعلیم  و تربیه

دیپارتمنت:  ریاضی                                    یک  بست 

متقاضيان از تاريخ  ۱۱ جدی  ۱۳۹۷ الی ۱۱ دلو ۱۳۹۷ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

رهنمایی تسلیم دهی

 

پوهنتون ننگرهار در سال ۱۳۹۷برای بار اول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر/ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.  

 پوهنحی :  تعلیم  و تربیه

دیپارتمنت:  ریاضی                                    یک  بست 

متقاضيان از تاريخ  ۱۱ جدی  ۱۳۹۷ الی ۱۱ دلو ۱۳۹۷ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.