You are here

بست کادری علمی پوهنتون ننگرهار

شماره بست: 1
دیپارتمنت: انجنیری
Location: ننگرهار
مدت وظیفه: Long Term
نوع وظیفه: Full Time
تاریخ اختتام: چهارشنبه, میزان 10, 1398

شرح

پوهنتون ننگرهار در سال ۱۳۹۸برای بار اول در رشته ی ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.  

 پوهنحی:  انجنیری

 دیپارتمنت: مضامین تخنیک عمومی                                     یک  بست

متقاضيان از تاريخ ۱۰ سنبله ۱۳۹۸ الی ۱۰ میزان ۱۳۹۸ درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

خلاصه

پوهنتون ننگرهار در سال ۱۳۹۸برای بار اول در رشته ی ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.  

 پوهنحی:  انجنیری

 دیپارتمنت: مضامین تخنیک عمومی                                     یک  بست

متقاضيان از تاريخ ۱۰ سنبله ۱۳۹۸ الی ۱۰ میزان ۱۳۹۸ درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

لایحه وظایف

پوهنتون ننگرهار در سال ۱۳۹۸برای بار اول در رشته ی ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.  

 پوهنحی:  انجنیری

 دیپارتمنت: مضامین تخنیک عمومی                                     یک  بست

متقاضيان از تاريخ ۱۰ سنبله ۱۳۹۸ الی ۱۰ میزان ۱۳۹۸ درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

تحصیلات

پوهنتون ننگرهار در سال ۱۳۹۸برای بار اول در رشته ی ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.  

 پوهنحی:  انجنیری

 دیپارتمنت: مضامین تخنیک عمومی                                     یک  بست

متقاضيان از تاريخ ۱۰ سنبله ۱۳۹۸ الی ۱۰ میزان ۱۳۹۸ درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

رهنمایی تسلیم دهی

پوهنتون ننگرهار در سال ۱۳۹۸برای بار اول در رشته ی ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.  

 پوهنحی:  انجنیری

 دیپارتمنت: مضامین تخنیک عمومی                                     یک  بست

متقاضيان از تاريخ ۱۰ سنبله ۱۳۹۸ الی ۱۰ میزان ۱۳۹۸ درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.