You are here

بست کادری علمی پوهنتون ننگرهار

شماره بست: 1
دیپارتمنت: پری کلینیک
Location: ننگرهار
مدت وظیفه: Long Term
نوع وظیفه: Full Time
تاریخ اختتام: چهارشنبه, جدی 12, 1397

شرح

پوهنتون ننگرهار در سال ۱۳۹۷برای بار اول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.  

 پوهنحی :  وترنری  

 دیپارتمنت:    پری کلینیک                                یک  بست

متقاضيان از تاريخ  12 قوس  ۱۳۹۷ الی 12 جدی ۱۳۹۷ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

خلاصه

پوهنتون ننگرهار در سال ۱۳۹۷برای بار اول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.  

 پوهنحی :  وترنری  

 دیپارتمنت:پری کلینیک                                 یک  بست

متقاضيان از تاريخ  12 قوس  ۱۳۹۷ الی 12 جدی ۱۳۹۷ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

لایحه وظایف

پوهنتون ننگرهار در سال ۱۳۹۷برای بار اول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.  

 پوهنحی :  وترنری  

 دیپارتمنت:پری کلینیک                                   یک  بست

متقاضيان از تاريخ  12 قوس  ۱۳۹۷ الی 12 جدی ۱۳۹۷ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

تحصیلات

پوهنتون ننگرهار در سال ۱۳۹۷برای بار اول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.  

 پوهنحی :  وترنری  

 دیپارتمنت: پری کلینیک                                    یک  بست

متقاضيان از تاريخ  12 قوس  ۱۳۹۷ الی 12 جدی ۱۳۹۷ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

رهنمایی تسلیم دهی

پوهنتون ننگرهار در سال ۱۳۹۷برای بار اول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.  

 پوهنحی :  وترنری  

 دیپارتمنت: پری کلینیک                                    یک  بست

متقاضيان از تاريخ  12 قوس  ۱۳۹۷ الی 12 جدی ۱۳۹۷ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.