You are here

بست کادری علمی پوهنتون فاریاب

شماره بست: 1
دیپارتمنت: ریاضی
Location: فاریاب
مدت وظیفه: Long Term
نوع وظیفه: Full Time
تاریخ اختتام: پنجشنبه, سنبله 14, 1398

شرح

پوهنتون فاریاب بـــــــــــرای سال 1398 بار اول در رشته ی ذيل به سويه داکتر و ماستر  به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی   : تعلیم و تربیه   

دیپارتمنت :ریاضی                                              یک بست   

متقاضيان از تاريخ 14 اسد  1398 الی 14 سنبله 1398 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

خلاصه

پوهنتون فاریاب بـــــــــــرای سال 1398 بار اول در رشته ی ذيل به سويه داکتر و ماستر  به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی   : تعلیم و تربیه   

دیپارتمنت :ریاضی                                              یک بست   

متقاضيان از تاريخ 14 اسد  1398 الی 14 سنبله 1398 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

لایحه وظایف

پوهنتون فاریاب بـــــــــــرای سال 1398 بار اول در رشته ی ذيل به سويه داکتر و ماستر  به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی   : تعلیم و تربیه   

دیپارتمنت :ریاضی                                              یک بست   

متقاضيان از تاريخ 14 اسد  1398 الی 14 سنبله 1398 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

تحصیلات

پوهنتون فاریاب بـــــــــــرای سال 1398 بار اول در رشته ی ذيل به سويه داکتر و ماستر  به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی   : تعلیم و تربیه   

دیپارتمنت :ریاضی                                              یک بست   

متقاضيان از تاريخ 14 اسد  1398 الی 14 سنبله 1398 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

رهنمایی تسلیم دهی

پوهنتون فاریاب بـــــــــــرای سال 1398 بار اول در رشته ی ذيل به سويه داکتر و ماستر  به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی   : تعلیم و تربیه   

دیپارتمنت :ریاضی                                              یک بست   

متقاضيان از تاريخ 14 اسد  1398 الی 14 سنبله 1398 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.