You are here

بست کادری علمی پوهنتون تخار

شماره بست: 1
دیپارتمنت: جغرافیه
Location: تخار
مدت وظیفه: Long Term
نوع وظیفه: Full Time
تاریخ اختتام: پنجشنبه, ثور 19, 1398

شرح

پوهنتون تخار در سال 1398 برای بار اول در رشته ای ذيل به سويه ماستر و داکتر به کادر علمی جديد ضرورت دارد

پوهنحی : تعلیم و تربیه     

دیپارتمنت : جفرافیه              یک بست  

متقاضيان از تاريخ 19حمل 1398الی 19 ثور 1398 درخواستي شموليت در کادرعلمی خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپی همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

خلاصه

پوهنتون تخار در سال 1398 برای بار اول در رشته ای ذيل به سويه ماستر و داکتر به کادر علمی جديد ضرورت دارد

پوهنحی : تعلیم و تربیه     

دیپارتمنت : جفرافیه              یک بست  

متقاضيان از تاريخ 19حمل 1398الی 19 ثور 1398 درخواستي شموليت در کادرعلمی خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپی همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

لایحه وظایف

پوهنتون تخار در سال 1398 برای بار اول در رشته ای ذيل به سويه ماستر و داکتر به کادر علمی جديد ضرورت دارد

پوهنحی : تعلیم و تربیه     

دیپارتمنت : جفرافیه              یک بست  

متقاضيان از تاريخ 19حمل 1398الی 19 ثور 1398 درخواستي شموليت در کادرعلمی خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپی همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

تحصیلات

پوهنتون تخار در سال 1398 برای بار اول در رشته ای ذيل به سويه ماستر و داکتر به کادر علمی جديد ضرورت دارد

پوهنحی : تعلیم و تربیه     

دیپارتمنت : جفرافیه              یک بست  

متقاضيان از تاريخ 19حمل 1398الی 19 ثور 1398 درخواستي شموليت در کادرعلمی خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپی همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

رهنمایی تسلیم دهی

پوهنتون تخار در سال 1398 برای بار اول در رشته ای ذيل به سويه ماستر و داکتر به کادر علمی جديد ضرورت دارد

پوهنحی : تعلیم و تربیه     

دیپارتمنت : جفرافیه              یک بست  

متقاضيان از تاريخ 19حمل 1398الی 19 ثور 1398 درخواستي شموليت در کادرعلمی خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپی همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.