اعلان تصمیم اعطای قرارداد پوهنتون پولی تخنیک کابل

baqir_admin
g

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله  به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، پوهنتون پولی تخنیک کابل در نظردارد قرار داد پروژه مقدار (۱۳) قلم حبوبات (مواد اعاشوی) مورد ضرورت محصلین لیلیه خویش را برای سال مالی ۱۴۰۰، دارای شماره ارتباطی MOHE/KPU/089/NCB را با شرکت تجارتی بهرام زوی لیمتد، دارنده جواز نمبر(۲۱۹۲۹) آدرس: دهن چمن حضوری مارکیت زاهد ولی مرکز کابل – افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ (۱۳۲۳۹۰۹۳.6) سیزده میلیون و دوصدو سی ونه هزارو نودو سه اعشاریه شش افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل واقع کارته مامورین ناحیه پنجم کابل – افغانستان ارایه نماید.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

Sun, Apr 11 2021 11:29 AM
Background image

اطلاعیه اعطای قرار داد پروژه Third Party Validation (TPV) of Disbursement Link Indicators (DLIs)

Contract Award Notice

Client: Ministry of Higher Education,

Project: Higher Education Development Program-HEDP-

County: Islamic Republic of Afghanistan

Contract Title: Consultancy . . .

Tue, Dec 08 2020 7:40 AM Kabul
Background image

Kabul Poly Technique University Contract Award Notice

Kabul Poly Technique University invites all eligible bidders to participate in the competitive request for quotations process project of (14,000) liters of Diesel oil and (10,000) . . .

Tue, Dec 08 2020 7:34 AM Kabul
Background image

Announcement of Invitation to Bid

Title: Project of Provision and Procurement 40 Units Printer Cartridges and Photo Copies Machines for Central Offices of Ministry for the Financial Year of 1400 Persian Calendar.  

Req . . .

Back to tenders