اعلان تدارکاتی پوهنتون پولی تخنیک کابل

baqir_admin
ل

Publish Date

Closing Date

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی  و مزایده علف خود روی ساحات پوهنتون پولی تخنیک کابل برای سال مالی ۱۴۰۰ اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را بدست آورند آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج  شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشراعلان الی (۲۱) روز تقویمی به ساعت (۲) بجه بعد از ظهر به دفتر مدیریت عمومی قرارداد ها ارایه نماید، تضمین آفر پول نقد و یا گرانتی بانکی طبق شرایط مندرج شرطنامه خواهد بود.

اشخاص که خواهش مزایده قرارداد را داشته باشند در خواست های خویش را به آمریت تهیه، تدارکات و خدمات اطاق شماره (۳۰ ) لیلیه پنجم پوهنتون پولی تخنیک کابل بسپارند.

More tenders

Sun, Apr 11 2021 11:29 AM
Background image

اطلاعیه اعطای قرار داد پروژه Third Party Validation (TPV) of Disbursement Link Indicators (DLIs)

Contract Award Notice

Client: Ministry of Higher Education,

Project: Higher Education Development Program-HEDP-

County: Islamic Republic of Afghanistan

Contract Title: Consultancy . . .

Tue, Dec 08 2020 7:40 AM Kabul
Background image

Kabul Poly Technique University Contract Award Notice

Kabul Poly Technique University invites all eligible bidders to participate in the competitive request for quotations process project of (14,000) liters of Diesel oil and (10,000) . . .

Tue, Dec 08 2020 7:34 AM Kabul
Background image

Announcement of Invitation to Bid

Title: Project of Provision and Procurement 40 Units Printer Cartridges and Photo Copies Machines for Central Offices of Ministry for the Financial Year of 1400 Persian Calendar.  

Req . . .

Back to tenders