اعلان دعوت به داوطلبی

baqir_admin
ل

Publish Date

Closing Date

عنوان پروژه: پروژه سیستم سولر فتو و لتاییک نهاد های تحصیلی( نورستان، زابل،کندهار، فراه، پکتیکا، دایکندی، بلخ و هلمند) شامل(8)لات

شماره داو طلبی: (L1,L2,L3…L8) MOHE/WB-OFF/1400/NCB/G-010           

وزارت تحصیلات عالی  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه پروژه سیستم سولر فتو و لتاییک نهاد های تحصیلی( نورستان، زابل، کندهار ، فراه، پکتیکا، دایکندی، بلخ و هلمند) شامل(8) لات  که  شماره داو طلبی آن MOHE/WB-OFF/1400/NCB/G-010 می باشد، اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ج.ا.ا ارایه نمایند. 

وصول شرطنامه را :

از ویب سایت www.npa.gov.af ،www.ageops.net  و ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ  1399/12/24 ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها می باشد صورت می گیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

جلسه آفر گشایی به روز {یک شنبه} تاریخ {24 حوت 1399} ساعت {10:00 قبل از ظهر}در{صالون آفرگشایی ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار ناحیه سوم کابل افغانستان} تدویر می گردد.

تضمین آفر:

1          لات اول(موسسه تحصیلات عالی نورستان )     190,000  افغانی

2          لات دوم (موسسه تحصیلات عالی زابل)          220,000 افغانی

3          لات سوم (موسسه تحصیلات عالی کندهار)      40,000  افغانی

4          لات چهارم(موسسه تحصیلات عالی فراه)         240,000  افغانی

5          لات پنجم (موسسه تحصیلات عالی پکتیکا)     210,000   افغانی

6          لات ششم (موسسه تحصیلات عالی دایکندی)   200,000  افغانی

7          لات هفتم(پوهنتون بلخ)                             160,000 افغانی

8          لات هشتم(موسسه تحصیلات عالی هلمند)    180,000 افغانی

              مجموع تضمین برای هشت لات                 1,440,000 افغانی

تضمین آفر باید مدت 28 روز بیشتر از مدت اعتبار آفر باشد, یعنی مدت 118 روز از تاریخ بازگشایی آفرها قابل اعتبار باشد.

تضمین بانکی با استفاده از فورم تضمین بانکی مطابق  قسمت هشتم شرطنامه که فورم های تضمینا ت شامل آن می باشد ارایه گردد. شماره داو طلبی ، تاریخ و مقدار تضمین آفر پروژه مربوطه و تمامی متون آن دقیق و بدون قلم خوردگی باشد.

تضمین آفر باید تحت نام شرکت که در جواز شرکت تحریر گردیده است ارایه گردد، کاپی و اسکن آن قابل قبول نیست و نسخه اصلی آن تسلیم داد شود . در صورتیکه داوطلب به شکل مشترک باشد، باید تضمین آفر بنام شرکاء ارایه شود ، مهر و امضا شرکا ضروری می باشد.

نوت: در صورت تفاوت میان تاریخ اعلان داوطلبی و اسناد داوطلبی، تاریخ مندرج شرطنامه قابل اعتبار می باشد  و جلسه قبل از داوطلبی بتاریخ 12/12/1399 ساعت 10 قبل از ظهر در صالون جلسات ریاست تدارکات دایر می گردد.

  شماره تماس:  0202514078

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۲ - ۴:۲۶
Background image

اعلان تدارکاتی پوهنتون کابل

فورم شماره: P_ 01

پروژه تهیه و تدارک دولات لات اول به مقدار80000  هشتاد هزار لیتر تیل دیزل اعلی به مشخصات L-02-62 وتیل پطرول به مقدار ۱۵۰۰۰ پانزده هزار لیتر به مشخصات A-92  و لات دوم . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۲ - ۴:۱۵
Background image

پروژه سیستم سولرفتو و لتاییک نهاد های تحصیلی( نورستان، زابل، کندهار، فراه، پکتیکا، دایکندی، بلخ و هلمند) شامل(8)لات؛ لات های (چهارم، پنجم و هشتم)

شماره داو طلبی: (L4,L5,8) MOHE/WB-OFF/1400/NCB/G-010/Re-Bid          

وزارت تحصیلات عالی  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه پروژه سیستم سولرفتو و لتاییک نهاد های . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۲ - ۴:۱۳
Background image

پروژه ایجاد کمپیوتر لب برای پوهنتون بدخشان و موسسه تحصیلات عالی غور شامل دو لات

شماره داو طلبی: MOHE/GOVD-ON/1400/NCB/G-047(L1,L2)            

وزارت تحصیلات عالی  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه پروژه ایجاد کمپیوتر لب برای پوهنتون بدخشان و . . .

Back to tenders