اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

ameen_admin
kjfhfkjsdjkfds


بدین وسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی برای جامعات دینی(هرات،کندز، بلخ و پکتیا) شامل چهارلات؛ را به شرکت خدمات لوژستیکی حامد الفا دارنده جواز شماره: 55846 آدرس: احمدشاه بابا مینه، ناحیه 12 ،‌مرکز کابل افغانستان به قیمت:
1-برای لات اول (جامعات دینی هرات)مبلغ (3,020,300) افغانی
2-برای لات دوم(جامعات دینی کندز) مبلغ(2,909,200)افغانی 
3-برای لات سوم(جامعات دینی بلخ) مبلغ(2,909,200)افغانی
4-برای لات چهارم( جامعات دینی پکتیا)مبلغ (2,843,200)افغانی
مجموعاٌ برای چهار لات مبلغ(11,681,900)افغانی ارایه گردد اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

Latest announcements

Wed, Jul 27 2022 8:38 AM
Background image

Invitation for Bids (IFB)

Invitation for Bids (IFB)

For

Procurement of Laboratory Equipment for Hydraulics, Hydrology & Water and Sewage quality testing laboratory for Kabul Polytechnic University

IFB No: MOH . . .

Thu, Jan 23 2020 6:28 AM
Background image

50 Pakistan Scholarship for Afghanistan Kankor High Score Winners

Location: Pakistan

Number of Scholarships: 50

Targeted group:High score obtainers of kankor

Deadline:january 28,2020

Ministry of Higher education of Afghanistan has announced that . . .

Back to announcements