اعلان تدارکاتی پوهنتون علوم طبی کابل " ابوعلی ابن سینا"

eshaq_admin
fgfsddf

Publish Date

Closing Date

موضوع: اطلاع عقد قرارداد پروژه ۹۹ قلم قرطاسیه باب و مواد تنظیفاتی ضرورت ریاست پوهنتون علوم طبی کابل" ابوعلی ابن سینا"  و شفاخانه های تدریسی این ریاست، بابت سال مالی 1402.
بدینوسیله به تا سی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات، به اطلا ع عموم داوطلبان رسا نیده میشود  که ریا ست پوهنتون علوم طبی کابل " ابو علی ا بن سینا "در نظر دارد تا پروژه 99 قلم قرطاسیه باب و مواد تنظیفاتی ضرورت ریاست پوهنتون علوم طبی کابل" ابوعلی ابن سینا" و شفاخانه های تدریسی این ریاست بابت سالی مالی 1402 را با عزیز احمد زی لوژستیکی شرکت، به قیمت مجموعی مبلغ (2826568) دو میلیون و هشت صدو بیست و شش هزارو پنج صدو شصت و هشت افغانی عقد قرار داد نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته با شند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشـراعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریا ست محترم پوهنتون علوم طبی کابل" ابوعلی ابن سینا" واقع کارته سخی، طبق احکا م ماده پنجاهم قانون تدارکا ت ارایه نما یند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

Latest announcements

Wed, Jul 27 2022 8:38 AM
Background image

Invitation for Bids (IFB)

Invitation for Bids (IFB)

For

Procurement of Laboratory Equipment for Hydraulics, Hydrology & Water and Sewage quality testing laboratory for Kabul Polytechnic University

IFB No: MOH . . .

Thu, Jan 23 2020 6:28 AM
Background image

50 Pakistan Scholarship for Afghanistan Kankor High Score Winners

Location: Pakistan

Number of Scholarships: 50

Targeted group:High score obtainers of kankor

Deadline:january 28,2020

Ministry of Higher education of Afghanistan has announced that . . .

Back to announcements

More tenders

Wed, Aug 04 2021 7:17 AM
Background image

Invitation for Bids (IFB)

Procurement of Laboratory Equipment for Kabul Polytechnic University

IFB No: MOHE/1400/G-3263

Ministry of Higher Education invites sealed bids from eligible and qualified bidders for . . .

Sun, Apr 11 2021 11:29 AM
Background image

اطلاعیه اعطای قرار داد پروژه Third Party Validation (TPV) of Disbursement Link Indicators (DLIs)

Contract Award Notice

Client: Ministry of Higher Education,

Project: Higher Education Development Program-HEDP-

County: Islamic Republic of Afghanistan

Contract Title: Consultancy . . .

Tue, Dec 08 2020 7:40 AM Kabul
Background image

Kabul Poly Technique University Contract Award Notice

Kabul Poly Technique University invites all eligible bidders to participate in the competitive request for quotations process project of (14,000) liters of Diesel oil and (10,000) . . .

Back to tenders