معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی از فعالیت های نشراتی و طباعتی ریاست نشرات، اطلاعات و روابط عامه وزارت تحصیلات عالی دیدار نمود.

eshaq_admin
Sun, Mar 19 2023 7:42 AM
tyhdfghrt

در این دیدار مفتی محمد طاهر احمد معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی ضمن دیدار از فعالیت های نشراتی و طباعتی ریاست نشرات، اطلاعات و روابط عامه وزارت تحصیلات عالی، خواست ها و مشکلات بخش های مسلکی و تخنیکی این ریاست را استماع نمود.
وی در این دیدار از کارکرد ها و فعالیت های ریاست نشرات این وزارت قدردانی نموده اظهارداشت که در قسمت حل مشکلات شان بادرنظرداشت امکانات مالی توجه خواهند کرد.
قابل ذکر است که ریاست نشرات وزارت تحصیلات عالی در تشکیل خویش دارای سه آمریت می باشد که شامل آمریت های اطلاعات و نشرات، مطبعه و روابط عامه بوده و هر آمریت در راستای کاری خویش با صداقت و اخلاص کامل وظایف محوله شان را که از سوی مقام ریاست سپرده می شود انجام می دهند.

Latest announcements

Wed, Jul 27 2022 8:38 AM
Background image

Invitation for Bids (IFB)

Invitation for Bids (IFB)

For

Procurement of Laboratory Equipment for Hydraulics, Hydrology & Water and Sewage quality testing laboratory for Kabul Polytechnic University

IFB No: MOH . . .

Thu, Jan 23 2020 6:28 AM
Background image

50 Pakistan Scholarship for Afghanistan Kankor High Score Winners

Location: Pakistan

Number of Scholarships: 50

Targeted group:High score obtainers of kankor

Deadline:january 28,2020

Ministry of Higher education of Afghanistan has announced that . . .

Back to announcements

Latest news

Sun, Mar 31 2024 10:42 AM
Background image

The Deputy Minister for Finance and Administration of the Ministry of Higher Education has met Dr. Mohammad Tahoun, World Health Emergency Team leader.


In a meeting, the Deputy Minister for Finance and Administration, Mawlavi Mohammad Hamid Haseeb, the Chancellor of Kabul Medical University and the Chief Executive Officer of Ali-Abad. . .

Thu, Mar 28 2024 10:47 AM
Background image

At his office, the Deputy Minister for Academic Affairs has met both with the Assistant of UNAMA and Acting Director for UNESCO.


The Deputy Minister for Academic Affairs, Dr. Latfuallah Khairkhwa welcomed the representatives, and gave information about the ongoing academic and infrastructure affairs, which are. . .

Wed, Feb 07 2024 9:32 AM
Background image

The Minister of Higher Education Meets the Ambassador of China


Besides welcoming to the ambassador, the Minister of Higher Education, Sheikh ul Hadith Mawlavi Nida Mohammad Nadem expressed his happiness over both countries’ political, economical. . .

BACK TO NEWS