معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی از فعالیت های نشراتی و طباعتی ریاست نشرات، اطلاعات و روابط عامه وزارت تحصیلات عالی دیدار نمود.

eshaq_admin
Sun, Mar 19 2023 7:42 AM
tyhdfghrt

در این دیدار مفتی محمد طاهر احمد معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی ضمن دیدار از فعالیت های نشراتی و طباعتی ریاست نشرات، اطلاعات و روابط عامه وزارت تحصیلات عالی، خواست ها و مشکلات بخش های مسلکی و تخنیکی این ریاست را استماع نمود.
وی در این دیدار از کارکرد ها و فعالیت های ریاست نشرات این وزارت قدردانی نموده اظهارداشت که در قسمت حل مشکلات شان بادرنظرداشت امکانات مالی توجه خواهند کرد.
قابل ذکر است که ریاست نشرات وزارت تحصیلات عالی در تشکیل خویش دارای سه آمریت می باشد که شامل آمریت های اطلاعات و نشرات، مطبعه و روابط عامه بوده و هر آمریت در راستای کاری خویش با صداقت و اخلاص کامل وظایف محوله شان را که از سوی مقام ریاست سپرده می شود انجام می دهند.

Latest announcements

Wed, Jul 27 2022 8:38 AM
Background image

Invitation for Bids (IFB)

Invitation for Bids (IFB)

For

Procurement of Laboratory Equipment for Hydraulics, Hydrology & Water and Sewage quality testing laboratory for Kabul Polytechnic University

IFB No: MOH . . .

Thu, Jan 23 2020 6:28 AM
Background image

50 Pakistan Scholarship for Afghanistan Kankor High Score Winners

Location: Pakistan

Number of Scholarships: 50

Targeted group:High score obtainers of kankor

Deadline:january 28,2020

Ministry of Higher education of Afghanistan has announced that . . .

Back to announcements

Latest news

Mon, May 22 2023 12:17 PM
Background image

Acting Minister of Higher Education, Shiekh Al Hadith Mawlawi Nida Mohammad Nadeem met Ambassador of China at his office

The acting minister of higher education praised China's assistance in the field of industry, trade and especially higher education and referred to the long history of good relations. . .

Mon, May 22 2023 11:23 AM
Background image

Acting Minister of Higher Education Met Ambassador of Pakistan at his Office.

In this meeting, acting minister Sheikh Al Hadith Mowlawi Nida Mohammad Nadeem welcomed the ambassador of Pakistan and delegation, and talked about the importance of good relations. . .

Tue, Feb 14 2023 4:30 AM
Background image

Acting Minister of Higher Education met with the Head of Doctors without Borders (MSF) in his office.

The Acting Minister of Higher Education Shiekh ul Hadith Mawlawi Nida Mohammad Nadeem Sahib, the directors of Maiwand Teaching Hospital and the project of doctors without borders. . .

BACK TO NEWS