اعلان کادری علمی پوهنتون ننگرهار!

eshaq_admin
Thu, Sep 29 2022 5:32 AM
fghfgf

Closing Date

پوهنتون ننگرهار برای بار مجدد در سال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته های ذيل به سويه دوکتور، ماستر و یا لیسانس به کادر های علمی جديد ضرورت دارد.
 پوهنځی: طب  
   ديپارتمنت بیوشیمی (۱) بست.
   ديپارتمنت یورولوژی (۱) بست.
   ديپارتمنت طب عدلی (۱) بست.
  متقاضيان از تاریخ  ۱/۳/۱۴۴۴هـ ق الی  ۱۰/۳/۱۴۴۴هـ ق درخواستی شموليت در کادر علمی خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپی همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپی تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

Latest announcements

Wed, Jul 27 2022 8:38 AM
Background image

Invitation for Bids (IFB)

Invitation for Bids (IFB)

For

Procurement of Laboratory Equipment for Hydraulics, Hydrology & Water and Sewage quality testing laboratory for Kabul Polytechnic University

IFB No: MOH . . .

Thu, Jan 23 2020 6:28 AM
Background image

50 Pakistan Scholarship for Afghanistan Kankor High Score Winners

Location: Pakistan

Number of Scholarships: 50

Targeted group:High score obtainers of kankor

Deadline:january 28,2020

Ministry of Higher education of Afghanistan has announced that . . .

Back to announcements