پوهنتون لايپزيك کشور آلمان در قسمت ارتقای ظرفیت استادان رشته ژورنالیزم همکاری می کند

baqir_admin
Thu, Apr 08 2021 5:26 AM
ب

قرار است پوهنتون لايپزيك کشور آلمان در قسمت تبادل تجارب و ارتقای ظرفیت استادان رشته ژورنالیزم با نهاد های تحصیلی کشور همکاری نماید.

در دیداری که میان رییسان ارتباط خارجه و نشرات، اطلاعات و روابط عامه، رییس پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار، مشاور ارتباط خارجه و نماینده پوهنځی ارتباطات و ژورنالیزم پوهنتون کابل با نماینده پوهنتون لایپزیک از طریق آنلاین انجام شد، طرفین روی آغاز همکاری میان پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون لایپزیک و پوهنځی های ارتباطات و ژورنالیزم پوهنتون های افغانستان بحث و تبادل نظر نمودند.

در این دیدار دکتور کفایت الله حمیدی استاد پوهنتون لايپزيك پیرامون فعالیت های این پوهنتون در بخش ژورنالیزم معلومات داده گفت که این پوهنتون علاقمند است تا در بخش های علمی و تبادل تجارب با استادان ژورنالیزم نهاد های تحصیلی افغانستان همکاری نماید.

سپس پوهنیار حامد عبیدی رییس نشرات و سخنگوی وزارت تحصیلات عالی ضمن قدردانی از پوهنتون لايپزيك کشور آلمان، روی ایجاد برنامه های مشترک علمی، برنامه های درازمدت ارتقای ظرفیت برای اساتید پوهنځی های ژورنالیزم و استفاده از تجارب آنان در بخش تدوین نصاب رشته ژورنالیزم تاکید ورزید.

داکتر گل رحیم صافی مشاور ارتباط خارجه وزارت تحصیلات عالی، با اشاره به رابطه تاریخی و علمی میان افغانستان و آلمان، امضای یک تفاهمنامه همکاری دراز مدت را که بتواند در قسمت بلند بردن ظرفیت های عرصه ژورنالیزم پوهنتون های کشور موثر واقع گردد؛ مهم خواند.

همچنان نور احمد اخندزاده رییس ارتباط خارجه و تنظیم بورس ها، پوهنمل سید سمیع الله سعیدی رييس پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار و پوهنيار قهار جواد استاد پوهنځی ارتباطات و ژورناليزم پوهنتون کابل هر کدام روی موضوع صحبت نموده نظریات شان را در مورد چگونگی همکاری ها، امضای تفاهمنامه و تطبیق آن اظهار داشتند.

در پایان این نشست فیصله بعمل آمد تا یک کلستر از 8 پوهنځی ژورنالیزم نهاد های تحصیلی کشور ایجاد و در قسمت جزئیات تفاهمنامه با مسوولین پوهنتون لایپزیک صحبت نمایند.

Latest news

Sat, Jan 18 2020 7:36 AM
Background image

Inauguration of ICT center and The Online courses recording studio of Kabul University of Medical Sciences (Abu Ali Ibn Sina)

Acting minister of the Ministry of Higher Education inaugurated the ICT center and the online courses recording studio of Kabul University of Medical Sciences'(Abu Ali Ibn Sina).

Actin. . .

Mon, Jan 13 2020 5:35 AM
Background image

Higher Education Ministry’s Commission for students’ Credit Transfer Notification (1398)

  1. According to the Credit Transfer bill, the specified Credit Transfer period is only Jadi and Dalwa months.
  2. For Credit Transfer, the applicants don’t need any application letter; they. . .

BACK TO NEWS